Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimensions AB offentliggör memorandum inför företrädesemission av aktier som inleds imorgon

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Sound Dimension AB genomför företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Ny VD förtydligar och delar uppdatering om framsteg avseende den nya strategin, med skarpt fokus på streaming och försäljning

  Ny VD – Rickard Riblom tar över efter Thomas Bergdahl. Riblom har en lång bakgrund inom licensiering av mjukvara till ljudindustrin samt av appar och streamingtjänster. Riblom tillträdde sin nya tjänst omgående.   Ny styrelse – En omfattande förändring i styrelsen föreslås till årsstämman den 28 juni 2023. Den …

Ny stark styrelse för Sound Dimension AB

Sound Dimension AB välkomnar valberedningens förslag på nya styrelseledamöter med dess långa erfarenhet från strömningstjänster och snabbt växande bolag. Örjan Frid, Claes Kalborg, Martin Sandberg och Helena Rimfjäll Wiktelius föreslås av valberedningen väljas in som nya styrelseledamöter vid årsstämman. VD Rickard Riblom kommenterar: “Med den kommande styrelsen står vi nu …

Styrelsen för Sound Dimension har fattat beslut om att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Sound Dimension AB (publ) (”Sound Dimension eller Bolaget”) har beslutat att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Då fullständiga villkor ännu ej är beslutade kommer styrelsen inom kort presentera samtliga villkor närmare genom sedvanlig informationsgivning. Inför den kommande emissionen har Bolaget inhämtat bindande teckningsåtaganden samt garantier uppgående till totalt 2,3 MSEK.

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, perioden 1 januari – 31 mars

Finansiell information första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 18 085 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till -2 801 113 kronor (-2 975 792)   Väsentliga händelser under första kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, beslut om en riktad emission om 2 894 507 …