Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension senarelägger publicering av årsredovisning 2022 och delårsrapport för Q1 2023

Sound Dimension (”Sound Dimension”, ”Bolaget”) uppdaterar sin finansiella kalender och har beslutat att senarelägga publicering av årsredovisning 2022 till den 31 maj 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 26 maj 2023. Publicering av delårsrapporten avseende perioden Q1 2023 kommer också att flyttas fram till den 31 maj 2023 i stället …

Rickard Riblom utsedd till ny verkställande direktör för Sound Dimension AB

Styrelsen för Sound Dimension AB har beslutat att utse Rickard Riblom till ny vd för bolaget. Rickard Riblom kommer närmast från Adventure Box Technology AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, där han sedan 2018 haft roller som verkställande direktör och Chief Operating Officer. Rickard Riblom, född 1972, har …

Sound Dimension flyttar fram årsstämma, publicering av årsredovisning 2022 och delårsrapport för Q1

Sound Dimension (”Sound Dimension”, ”Bolaget”) uppdaterar sin finansiella kalender och har beslutat att senarelägga publicering av årsredovisning 2022 till den 26 maj 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 12 april 2023. Publicering av delårsrapporten avseende perioden Q1 2023 kommer att flyttas fram till den 29 maj 2023 i stället för …

Sound Dimensions styrelse har fattat beslut om riktad emission för konvertering av Bolagets brygglån

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, fattat beslut om en riktad emission om 2 894 507 aktier till brygglånegivarna för kvittning av återstående brygglåneåtagande om cirka 1 480 kSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som vid konverteringen av TO 2. …

Sound Dimensions rekryteringsprocess av ny vd, fördjupande samtal inleds

Arbetet med att finna en efterträdare till Karlstadsbolaget Sound Dimension AB:s avgående vd Thomas Bergdahl pågår. Styrelsen går nu vidare i rekryteringsprocessen och för fördjupade diskussioner med utvalda kandidater.   ”Sound Dimension har under det senaste året ökat tempot i såväl sin teknikutveckling, som i sin kommersialiseringsprocess, och ligger nu …

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner TO 2

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 2. Den 23 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 3 795 511 optioner, vilket motsvarar cirka 50 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 1 936 kSEK före emissionskostnader, varav cirka 440 kSEK genom kvittning.