Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023, perioden 1 juli – 30 september

Finansiell information för tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 264 952 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till  -1 775 425 kronor (-2 975 792) Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den …

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 3 och TO 5 (“TO 3”, ”TO 5”). Den 7 november avslutades nyttjandeperioden för feckningsoptionerna, totalt nyttjades 927 718 optioner, vilket motsvarar cirka 2,6% av det totala antalet TO 3 och TO 5, vilket tillför bolaget …

Sound Dimension: Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 har fastställts till 0,20 SEK per aktie

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO5 (“TO 3”, ”TO 5”), vilka emitterades i samband med den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som avslutades i augusti 2023, fastställts. Teckningskursen för TO 3 och TO5 har fastställts till 0,2 SEK per aktie och teckningsperioden inleds idag den 25 oktober 2023.

Sound Dimensions styrelseledamot Martin Sandberg köper aktier och teckningsoptioner

Sound Dimensions styrelseledamot Martin Sandberg har offentliggjort köp av 800 000 aktier för 117 680 SEK vilket motsvarar en genomsnittskurs på 0,15 SEK per aktie. I och med detta aktieköp äger han nu 1,6 % av bolagets aktier och röster. Utöver köpet av aktier har Martin Sandberg även köpt 800 000 teckningsoptioner TO3 …