Archives: <span>Cision Posts</span>

Ny stark styrelse för Sound Dimension AB

Sound Dimension AB välkomnar valberedningens förslag på nya styrelseledamöter med dess långa erfarenhet från strömningstjänster och snabbt växande bolag. Örjan Frid, Claes Kalborg, Martin Sandberg och Helena Rimfjäll Wiktelius föreslås av valberedningen väljas in som nya styrelseledamöter vid årsstämman. VD Rickard Riblom kommenterar: “Med den kommande styrelsen står vi nu …

Styrelsen för Sound Dimension har fattat beslut om att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Sound Dimension AB (publ) (”Sound Dimension eller Bolaget”) har beslutat att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Då fullständiga villkor ännu ej är beslutade kommer styrelsen inom kort presentera samtliga villkor närmare genom sedvanlig informationsgivning. Inför den kommande emissionen har Bolaget inhämtat bindande teckningsåtaganden samt garantier uppgående till totalt 2,3 MSEK.

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, perioden 1 januari – 31 mars

Finansiell information första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 18 085 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till -2 801 113 kronor (-2 975 792)   Väsentliga händelser under första kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, beslut om en riktad emission om 2 894 507 …

Sound Dimension senarelägger publicering av årsredovisning 2022 och delårsrapport för Q1 2023

Sound Dimension (”Sound Dimension”, ”Bolaget”) uppdaterar sin finansiella kalender och har beslutat att senarelägga publicering av årsredovisning 2022 till den 31 maj 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 26 maj 2023. Publicering av delårsrapporten avseende perioden Q1 2023 kommer också att flyttas fram till den 31 maj 2023 i stället …

Rickard Riblom utsedd till ny verkställande direktör för Sound Dimension AB

Styrelsen för Sound Dimension AB har beslutat att utse Rickard Riblom till ny vd för bolaget. Rickard Riblom kommer närmast från Adventure Box Technology AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, där han sedan 2018 haft roller som verkställande direktör och Chief Operating Officer. Rickard Riblom, född 1972, har …

Sound Dimension flyttar fram årsstämma, publicering av årsredovisning 2022 och delårsrapport för Q1

Sound Dimension (”Sound Dimension”, ”Bolaget”) uppdaterar sin finansiella kalender och har beslutat att senarelägga publicering av årsredovisning 2022 till den 26 maj 2023. Tidigare kommunicerat datum var den 12 april 2023. Publicering av delårsrapporten avseende perioden Q1 2023 kommer att flyttas fram till den 29 maj 2023 i stället för …