Archives: <span>Cision Posts</span>

Nu möjliggörs en bättre musikströmning

Sound Dimension har tidigare gått ut med att de levererar en lösning som gör det möjligt att koppla ihop användarnas mobiltelefoner för att spela musik tillsammans. Nu tar de, i samarbete med kunden Melodies, musikupplevelsen ett steg längre genom att det även blir möjligt att ansluta Bluetooth-högtalare till surroundljudet som skapas då användarna kopplar ihop sina mobiltelefoner.

Sound Dimension aktiverar teckningsoptioner av serie TO4 och TO6 i samband med avtalet med Melodies Solutions

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN …

Sound Dimension tecknar avtal med Melodies Solutions för strömningstjänst riktad till ca 1,7 miljoner medlemmar

Sound Dimension AB, ledande inom ljudteknik och artificiell intelligens (AI), och Melodies Solutions International AB, leverantör av musikströmningstjänster för B2B, meddelar idag ett banbrytande samarbete för att förbättra användarupplevelsen för deras musikströmningstjänster.

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2024, perioden 1 januari – 31 mars 2024

Finansiell information första kvartalet 2024 •    Nettoomsättningen uppgick till 131 093 kronor (18 085) •    Rörelseresultatet uppgick till -2 081 400 kronor (-2 801 113) Väsentliga händelser under första kvartalet 2024 •    Vid en extra bolagsstämma beslutades om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 1 …