Archives: <span>Cision Posts</span>

Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid extra bolagsstämman den 19 september 2023. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 39.

Sound Dimension AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april – 30 juni

Finansiell information andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 19 939 kronor (35 588) Rörelseresultatet uppgick till -2 474 815 kronor (-2 510 114) Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Vid årsstämman den 28 juni nyvaldes Örjan Frid som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot, medan Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg …

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 1 augusti 2023. Företrädesemissionen har nu registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (“BTA”) är måndagen den 21 augusti 2023. Avstämningsdag är onsdagen den 23 augusti 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per fredagen den 25 augusti 2023.

Rättelse: Sound Dimension AB (publ): Sound Dimensions företrädesemission tecknades till 85% inklusive kvittning av skuld

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Sound Dimension offentliggjorde den 3 augusti 2023 utfallet i den företrädesemission Bolaget genomfört. Rättelse har gjorts med ändring avseende den publika teckningsgraden, garantiåtagande samt förändring av aktiekapital. Rättelsen påverkar inte tillförda medel till Bolaget.

Sound Dimensions företrädesemission tecknades till 85% inklusive kvittning av skuld.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. …