Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2024, perioden 1 januari – 31 mars 2024

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2024, perioden 1 januari – 31 mars 2024

Finansiell information första kvartalet 2024
•    Nettoomsättningen uppgick till 131 093 kronor (18 085)
•    Rörelseresultatet uppgick till -2 081 400 kronor (-2 801 113)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
•    Vid en extra bolagsstämma beslutades om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 1 234 568 aktier. Rätt att teckna tillkommer styrelseordförande Örjan Frid samt ledamoten Martin Sandberg.
•    Sound Dimension publicerade sin årsredovisning för 2023. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 812 524 kronor (280 688) och rörelseresultatet till -8 721 007 kronor (-10 445 598). 
•    Sound Dimension genomförde en riktad nyemission och kallade till en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare en riktad nyemission. Totalt beräknas emissionerna tillföra Sound Dimension cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader. 

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
•    Sound Dimension lanserar tekniken AiFi Together Video, en lösning som gör det möjligt för leverantörer av strömmad video att erbjuda sina användare ett surroundljudssystem där användarnas mobiler kan spela upp ljudet tillsammans med Tv:n eller plattan. Tekniken integreras direkt i strömningstjänsternas appar.

Vd kommenterar:
Fullt fokus på säljarbetet – nu kommer AiFi Together Video 
Årets första kvartal är passerat. Under vårvintern har vi mer och mer fokuserat på det som är allra viktigast för oss just nu – vårt säljarbete. Det kan vi göra eftersom vi tydligt ser att de kompetenser och lösningar vi nu kan erbjuda kan – och kommer att – skapa stora värden för våra potentiella kunder. 

Det senaste året har vi arbetat hårt för att skapa förutsättningarna för en win win-situation, där våra kunder, deras kunder och Sound Dimension som bolag står som vinnare. Nu är vi där. Vi har lösningar som gör att högtalarna i mobiltelefoner och plattor, genom en enkel knapptryckning, tillsammans kan skapa ett virtuellt ljudsystem som ger lyssnarna en helt ny upplevelse. Det är dessutom ett ljudsystem som man alltid kan ha med sig, oavsett var man befinner sig och som fungerar för strömmad musik – och nu också för strömmad video.

Genom lanseringen av AiFi Together Video tar vi nu steget även till strömmad video, en marknad som räknat i USD är tio gånger större än musikmarknaden. Det våra kunder, leverantörerna av strömningstjänster, har gemensamt, oavsett om de heter Spotify, Netflix eller Youtube eller något annat, är att de vill knyta lyssnarna och tittarna närmare till sig, behålla dem över tid, och få in nya. Det sistnämnda är dyrt, mycket dyrt, men vi har en tjänst som gör jobbet billigare och bättre än någon annan och det är de beredda
att betala för. Ljudupplevelsen är en avgörande konkurrensfaktor.

Lyssnarna och tittarna får ett fantastiskt ljud i sina appar, leverantörerna fler användare och Sound Dimension tillväxt och lönsamhet. En klassisk win win.

Nu gäller det att för oss att driva försäljningen. En strikt kostnadskontroll och de medel som vi tillförts genom de emissioner som genomfördes under våren ger oss dessutom ökad styrka i säljarbetet.

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se