Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Korrigering: Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Korrigering avser felaktigt införd MAR-etikett.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2024, perioden 1 januari – 31 mars 2024

Regulatorisk

Finansiell information första kvartalet 2024 •    Nettoomsättningen uppgick till 131 093 kronor (18 085) •    Rörelseresultatet uppgick till -2 081 400 kronor (-2 801 113) Väsentliga händelser under första kvartalet 2024 •    Vid en extra bolagsstämma beslutades om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 1 …

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024 kl. 11.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm. 

Läs mer

Prenumerera på våra utskick