Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Sound Dimension aktiverar teckningsoptioner av serie TO4 och TO6 i samband med avtalet med Melodies Solutions

Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN …

Läs mer

Korrigering: Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Korrigering avser felaktigt införd MAR-etikett.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 21 maj 2024, hölls årsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2024, perioden 1 januari – 31 mars 2024

Regulatorisk

Finansiell information första kvartalet 2024 •    Nettoomsättningen uppgick till 131 093 kronor (18 085) •    Rörelseresultatet uppgick till -2 081 400 kronor (-2 801 113) Väsentliga händelser under första kvartalet 2024 •    Vid en extra bolagsstämma beslutades om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 1 …

Läs mer

Prenumerera på våra utskick