Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Sound Dimension tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet (Q1) 2024

Icke-regulatorisk

Sound Dimension tidigarelägger delårsrapporten för första kvartalet (Q1) 2014 till den 14 maj 2024. Tidigare planerat publiceringsdatum var den 16 maj 2024.

Läs mer

Rättelse: Sound Dimension AB (publ) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

Regulatorisk

Sound Dimensions årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 är idag publicerad på bolagets hemsida och finns även tillgänglig för nedladdning på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com). Rättelsen avser revisorns kommentar angående osäkerhetsfaktorer. 

Läs mer

Sound Dimension AB (publ) publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

Regulatorisk

Sound Dimensions årsredovisning och revisionsberättelse för 2023 är idag publicerad på bolagets hemsida och finns även tillgänglig för nedladdning på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com).

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 23 februari 2024, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Prenumerera på våra utskick