Sound Dimension

Investor Relations

Investor Relations

DET ÄR DAGS FÖR EN REVOLUTION INOM LJUD

Idag finns det många olika högtalare i våra hem. Ljudsystem. Telefoner. Smarta högtalare. Och vi kan ansluta till var och en av dem. Men har du någonsin undrat varför inte alla enheter kan ansluta till varandra? Det gjorde vi också. Och vi fixade det.

Låt oss presentera AiFi®.

TÄNK OM VI KUNDE KNYTA IHOP PUNKTERNA

På Sound Dimension har vi utvecklat banbrytande och prisbelönt ljudteknik och ljudprodukter sedan 2013. Med vår patenterade teknik Artificial Intelligence Fidelity, AiFi, skapar vi nästa de facto standard som kommer att revolutionera ljudvärlden. Genom att ansluta högtalare, oavsett modell, märke eller ålder, får vi dem att spela tillsammans, kvaliteten på ljudet höjs och det låter bättre.

AiFi är tekniken som möjliggör det; bevisad, patenterad, snart tillgänglig för högtalare nära dig, och slutligen för högtalare överallt.

Vi gör nu AiFi-tekniken tillgänglig för alla.

Vision

Sound Dimensions vision är att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden för alla anslutna ljudenheter – oavsett märke, storlek eller uppgift.

Bolagets styrelse anser att AiFi Inside etablerats som en de facto-standard när AiFi uppnått en marknadsandel per produktkategori om:

  • 30 % på marknadsandel för Bluetooth-högtalare
  • 20 % på marknadsandel för smarta högtalare
  • 10 % på marknadsandel för projektorer

Bolagets målsättning är att ha uppnått ovanstående marknadsandelar senast år 2030.

Aktiekurs

Största aktieägare

NamnKapital %Röster %
Fredrik Gunnarsson7,217,21
Gullspång Invest AB5,345,34
Nordnet Pensionsförsäkring5,175,17
Avanza Pension4,414,41
Mats Gabrielsson & Bolag3,793,79
Stefan Lundgren3,733,73
Göran Ofsén2,842,84
Peter Nilsson2,672,67
Doriva AB2,492,49
T J Junior AB2,492,49
Uppdaterad 2022-03-31

Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 13 maj 2022, hölls årsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké första kvartalet  2022

Regulatorisk

Perioden 1 januari – 31 mars

Läs mer

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Rättelse av datum för årsstämma: Sound Dimension AB håller den 13 maj 2022 sin första årsstämma som noterat på Spotlight Stock Market. I den bifogade kallelsen finns information om anmälan, förslag till dagordning samt beslutsförslag.

Läs mer

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2021 med modifierad revisionsberättelse

Regulatorisk

Sound Dimension AB, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, publicerar idag sin första årsredovisning som noterat på Spotlight Stock Market.   Sound Dimension är, som framgick i bolagets memorandum vid börsintroduktionen hösten 2021, ett utvecklingsbolag med en flerårig plan för att utveckla och etablera AiFi som en standard för ljudteknologi. Bolaget kommer enligt denna plan behöva kapitaltillskott innan rörelsen är självfinansierande. Sound Dimensions revisor EY har därmed avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Läs mer

Prenumerera på våra utskick