Sound Dimension

Investor Relations

Investor Relations

DET ÄR DAGS FÖR EN REVOLUTION INOM LJUD

Idag finns det många olika högtalare i våra hem. Ljudsystem. Telefoner. Smarta högtalare. Och vi kan ansluta till var och en av dem. Men har du någonsin undrat varför inte alla enheter kan ansluta till varandra? Det gjorde vi också. Och vi fixade det.

Låt oss presentera AiFi®.

TÄNK OM VI KUNDE KNYTA IHOP PUNKTERNA

På Sound Dimension har vi utvecklat banbrytande och prisbelönt ljudteknik och ljudprodukter sedan 2013. Med vår patenterade teknik Artificial Intelligence Fidelity, AiFi, skapar vi nästa de facto standard som kommer att revolutionera ljudvärlden. Genom att ansluta högtalare, oavsett modell, märke eller ålder, får vi dem att spela tillsammans, kvaliteten på ljudet höjs och det låter bättre.

AiFi är tekniken som möjliggör det; bevisad, patenterad, snart tillgänglig för högtalare nära dig, och slutligen för högtalare överallt.

Vi gör nu AiFi-tekniken tillgänglig för alla.

VISION

Sound Dimensions vision är att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden för alla anslutna ljudenheter – oavsett märke, storlek eller uppgift.

Bolagets målsättning är att ha uppnått de facto-standard senast år 2030.

Presentationer

Webbinarium för aktieägare om företrädesemissionen

VD Rickard Riblom juni 2023

Don’t take our word for it

Sound Dimension Music Streaming

Anchisa ”Foki” Soirak 2022-10-04

Dogge Doggelito Leon 2022-10-04

Aktiekurs

Största aktieägare

NamnAktierRöster %
NORDNET BANK AB222237715,62
OFSÉN, GÖRAN148039210,41
SWEDBANK AB7475515,26
SARSAPARILL AB5815694,09
ANDERSSON MOLL, JOHN4998203,51
SVENSKA HANDELSBANKEN AB4992863,51
NILSSON, PETER4771263,35
DANSKE BANK A/S, DANMARK, SVERIGE FILIAL4740243,33
LANDERMAN, JIMMIE4705883,31
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB4654463,27
AVANZA BANK AB4044682,84
HEEDBERGET AB3805202,68
TJ JUNIOR AB3000002,11
ISMAIL, ARIAN2713161,91
LUNDGREN, STEFAN2425601,71
NOREGRETS AB2312401,63
ROSÉN, OLOF1507231,06
ERIK PENSER BANK AB1470001,03
FAM. FEHRN INVEST APS1440901,01
DORIVA AB1316700,93
Uppdaterad 2023-06-19

Pressmeddelanden

Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Regulatorisk

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid extra bolagsstämman den 19 september 2023. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 39.

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 19 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april – 30 juni

Regulatorisk

Finansiell information andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 19 939 kronor (35 588) Rörelseresultatet uppgick till -2 474 815 kronor (-2 510 114) Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Vid årsstämman den 28 juni nyvaldes Örjan Frid som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot, medan Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg …

Läs mer

Komplettering: Kallelse till extra bolagstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 september 2023 kl. 13.00 på Nybrogatan Business Center, Nybrogatan 34 i Stockholm. Kompletteringen avser bilaga 1. 

Läs mer

Prenumerera på våra utskick