Sound Dimension

Investor Relations

Investor Relations

DET ÄR DAGS FÖR EN REVOLUTION INOM LJUD

Idag finns det många olika högtalare i våra hem. Ljudsystem. Telefoner. Smarta högtalare. Och vi kan ansluta till var och en av dem. Men har du någonsin undrat varför inte alla enheter kan ansluta till varandra? Det gjorde vi också. Och vi fixade det.

Låt oss presentera AiFi®.

TÄNK OM VI KUNDE KNYTA IHOP PUNKTERNA

På Sound Dimension har vi utvecklat banbrytande och prisbelönt ljudteknik och ljudprodukter sedan 2013. Med vår patenterade teknik Artificial Intelligence Fidelity, AiFi, skapar vi nästa de facto standard som kommer att revolutionera ljudvärlden. Genom att ansluta högtalare, oavsett modell, märke eller ålder, får vi dem att spela tillsammans, kvaliteten på ljudet höjs och det låter bättre.

AiFi är tekniken som möjliggör det; bevisad, patenterad, snart tillgänglig för högtalare nära dig, och slutligen för högtalare överallt.

Vi gör nu AiFi-tekniken tillgänglig för alla.

Vision

Sound Dimensions vision är att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden för alla anslutna ljudenheter – oavsett märke, storlek eller uppgift.

Bolagets styrelse anser att AiFi Inside etablerats som en de facto-standard när AiFi uppnått en marknadsandel per produktkategori om:

  • 30 % på marknadsandel för Bluetooth-högtalare
  • 20 % på marknadsandel för smarta högtalare
  • 10 % på marknadsandel för projektorer

Bolagets målsättning är att ha uppnått ovanstående marknadsandelar senast år 2030.

Aktiekurs

Pressmeddelanden

Regulatoriska

Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Idag, den 5 oktober 2021, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad emission av vederlagsfria teckningsoptioner Stämman beslutade om en emission utan företrädesrätt av högst 181 183 teckningsoptioner på följande villkor. Teckningsoptionen (TO …

Regulatorisk

Sound Dimension har genomfört tidigare aviserad kvittningsemission

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har genomfört, parallellt med nyss avslutad noteringsemission, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Totalt kvittas lån inklusive premie om dryga 1,7 MSEK mot 228 963 Units, till samma villkor som i noteringsemissionen.  Inför den kommande noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market upptog Bolaget ett …

Regulatorisk

Sound Dimensions noteringsemission övertecknad

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Emissionen om 15 MSEK tecknades till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 101%. VD Thomas Bergdahl …

Pressmeddelanden

Icke-Regulatoriska

Icke-regulatorisk

Idag inleds handeln i Sound Dimension AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Idag, den 6 oktober 2021, inleds handeln i Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) på Spotlight Stock Market. Sound Dimensions aktie har ISIN-kod SE0016589063 och handlas under kortnamnet SOUND. Sound Dimension, som har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI) har idag är …

Icke-regulatorisk

Sound Dimension har beviljats patent i Taiwan

Sound Dimension AB (publ) (“Sound Dimension” eller “Bolaget”), vars aktie noteras på Spotlight Stock Market den 6 oktober, har erhållit ett patentgodkännande i Taiwan. Sound Dimension, som har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI), har erhållit godkännande i Taiwan avseende patentansökan nr 104109508. …

Icke-regulatorisk

VERKSAMHETSUPPDATERING

Sound Dimension har tagit fram en fungerande prototyp för sin kommande app som möjliggör att flera smartphones, surfplattor etc. kan arbeta tillsammans för att skapa en AI-optimerad ljudupplevelse med hjälp av AiFi®-teknik (Artificiell Intelligence Fidelity). I bolagets noteringsmemorandum och relaterat material har Sound Dimension tidigare meddelat att man genomför en …