Sound Dimension

Finansiell kalender

Finansiell kalender

21 maj 2024Årsstämma för Sound Dimension AB
22 augusti 2024Delårsrapport för det andra kvartalet 2024
21 november 2024Delårsrapport för det tredje kvartalet 2024
20 februari 2025Bokslutskommuniké för helåret 2024

Tidigare händelser

14 maj 2024Delårsrapport för det första kvartalet 2024
10 april 2024Årsredovisning för helåret 2023
23 februari 2024Extra Bolagsstämma
21 februari  2024Bokslutskommuniké för helåret 2023
23 november 2023Delårsrapport för det tredje kvartalet 2023
20 november 2023Extra bolagsstämma
19 september 2023Extra bolagsstämma
24 augusti 2023Delårsrapport för det andra kvartalet 2023
28 juni 2023Årsstämma för Sound Dimension AB
29 maj 2023Delårsrapport för det första kvartalet 2023
26 maj 2023Årsredovisning för helåret 2022
17 februari 2023Bokslutskommuniké för helåret 2022