Sound Dimension

Finansiell kalender

Finansiell kalender

26 augusti 2022Delårsrapport för det andra kvartalet 2022
18 november 2022Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Tidigare händelser

13 maj 2022Årsstämma för Sound Dimension AB
6 maj 2022Delårsrapport för det första kvartalet 2022
13 april 2022Årsredovisning för helåret 2021
18 februari 2022Bokslutskommuniké för helåret 2021
19 november 2021Delårsrapport för årets nio första månader