Sound Dimension

Finansiell kalender

Finansiell kalender

19 november 2021Delårsrapport för årets nio första månader
18 februari 2022Bokslutskommuniké för helåret 2021
13 april 2022Årsredovisning 2021
6 maj 2022Delårsrapport för första kvartalet
13 maj 2022Årsstämma
26 augusti 2022Delårsrapport för första halvåret
18 november 2022Delårsrapport för årets första nio månader