Sound Dimension

Finansiell kalender

Finansiell kalender

28 juni 2023Årsstämma för Sound Dimension AB
24 augustiDelårsrapport för det andra kvartalet 2023
23 novemberDelårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Tidigare händelser

29 maj 2023Delårsrapport för det första kvartalet 2023
26 maj 2023Årsredovisning för helåret 2022
17 februari 2023Bokslutskommuniké för helåret 2022
18 november 2022Delårsrapport för det tredje kvartalet 2022
26 augusti 2022Delårsrapport för det andra kvartalet 2022
13 maj 2022Årsstämma för Sound Dimension AB
6 maj 2022Delårsrapport för det första kvartalet 2022
13 april 2022Årsredovisning för helåret 2021
18 februari 2022Bokslutskommuniké för helåret 2021
19 november 2021Delårsrapport för årets nio första månader