Sound Dimension

IPO 2021

Inbjudan till att teckna units i Sound Dimension AB

En satsning på ett litet företag, före intäkter har genererats,
med en kraftfull och beprövad teknik, en stark strategi, en enorm möjlighet,
ett unikt team och mycket begränsad teknisk risk.

Information om noteringen

Teckna aktier i Sound Dimension AB

Teckna digitalt via länkarna här:

If you are a Danish investor different subscription procedures apply, please visit our English page

Hos andra banker

Alternativt så görs Anmälan om teckning av Units på anmälningssedel som under anmälningsperioden kan erhållas från Bolaget. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Hagberg & Aneborns webbplats.

Ifylld och undertecknad anmälningssedel ska skickas eller lämnas till:

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: Sound Dimension
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm
Telefon: 08-408 933 50
Fax: 08-408 933 51
E-post: info@hagberganeborn.se, (inskannad anmälningssedel)

Sammanfattning av villkor

Teckningstid
31 augusti – 13 september 2021.

Teckningskurs
7,50 SEK per unit bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Courtage utgår ej.

Teckningspost
Minsta teckningspost är 600 units, motsvarande 4 500 SEK. Därefter i valfritt antal units. 

Emissionsvolym
2 000 000 aktier

Emissionsbelopp
Högst 15 MSEK

Antal aktier före emission
3 051 365 aktier

Värdering (pre-money)
Cirka 22,9 MSEK

Teckningsförbindelser
7,5 MSEK (50%)

Preliminär första handelsdag
6 oktober 2021 på Spotlight Stock Market.

Ticker & ISIN-kod (aktien)
SOUND & SE0016589063

Villkor för Tecknings-optionen

Teckningstid
Oktober 2022 (12 månader efter första handelsdag) 

Teckningskurs
70% av den volymvägda genomsnittskursen 15 handelsdagar före första teckningsdag. 

Detaljerade villkor för teckningsoptioner
Ladda hem

Sound Dimension
Introduktion

Intervju med grundaren
Fredrik Gunnarsson

Intervju del 1

Intervju del 2

Intervju del 3

DET ÄR DAGS FÖR EN REVOLUTION INOM LJUD

Idag finns det många olika högtalare i våra hem. Ljudsystem. Telefoner. Smarta högtalare. Och vi kan ansluta till var och en av dem. Men har du någonsin undrat varför inte alla enheter kan ansluta till varandra? Det gjorde vi också. Och vi fixade det.

Låt oss presentera AiFi®.

TÄNK OM VI KUNDE KNYTA IHOP PUNKTERNA

På Sound Dimension har vi utvecklat banbrytande och prisbelönt ljudteknik och ljudprodukter sedan 2013. Med vår patenterade teknik Artificial Intelligence Fidelity, AiFi, skapar vi nästa de facto standard som kommer att revolutionera ljudvärlden. Genom att ansluta högtalare, oavsett modell, märke eller ålder, får vi dem att spela tillsammans, kvaliteten på ljudet höjs och det låter bättre.

AiFi är tekniken som möjliggör det; bevisad, patenterad, snart tillgänglig för högtalare nära dig, och slutligen för högtalare överallt.

Vi gör nu AiFi-tekniken tillgänglig för alla.

Vision

Sound Dimensions vision är att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden för alla anslutna ljudenheter – oavsett märke, storlek eller uppgift.

Bolagets styrelse anser att AiFi Inside etablerats som en de facto-standard när AiFi uppnått en marknadsandel per produktkategori om:

  • 30 % på marknadsandel för Bluetooth-högtalare
  • 20 % på marknadsandel för smarta högtalare
  • 10 % på marknadsandel för projektorer

Bolagets målsättning är att ha uppnått ovanstående marknadsandelar senast år 2030.

Publicerade event och artiklar

Pressmeddelanden

Regulatoriska

Regulatorisk

Sound Dimension har genomfört tidigare aviserad kvittningsemission

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har genomfört, parallellt med nyss avslutad noteringsemission, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Totalt kvittas lån inklusive premie om dryga 1,7 MSEK mot 228 963 Units, till samma villkor som i noteringsemissionen.  Inför den kommande noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market upptog Bolaget ett …

Regulatorisk

Sound Dimensions noteringsemission övertecknad

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva units i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Emissionen om 15 MSEK tecknades till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 101%. VD Thomas Bergdahl …

Regulatorisk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 10.00. Mot bakgrund av spridningen av Covid-19 kommer den extra bolagsstämman att hållas elektroniskt med stöd av tillfälliga lagregler. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd …

Regulatorisk

Sound Dimension AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVER YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Sound Dimension AB (“Sound …

Pressmeddelanden

Icke-Regulatoriska

Icke-regulatorisk

VERKSAMHETSUPPDATERING

Sound Dimension har tagit fram en fungerande prototyp för sin kommande app som möjliggör att flera smartphones, surfplattor etc. kan arbeta tillsammans för att skapa en AI-optimerad ljudupplevelse med hjälp av AiFi®-teknik (Artificiell Intelligence Fidelity). I bolagets noteringsmemorandum och relaterat material har Sound Dimension tidigare meddelat att man genomför en …

Icke-regulatorisk

PROGRESS UPDATE

Progress update: Sound Dimension has successfully established a working prototype for its upcoming app that will be able to make several smartphones, tablets, etc. work together in creating an AI optimized sound experience, using the AiFi® technology (Artificial Intelligence Fidelity). As part of its IPO Memorandum and related material, Sound …

Icke-regulatorisk

PRESS RELEASE – NEWS FROM THE COMPANY

Sound Dimension announces its upcoming investor events that will take place during the remaining part of the subscription period (until Monday, September 13, incl). Tuesday, 7 September at 20:30-20:55 (evening): Aktiespararna (in Swedish) Sound Dimension will participate in the “Aktiedagen Stockholm” (digital). Access the transmission here: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-7- september-2021-digitalt-evenemangAfter the event, …

Icke-regulatorisk

PRESSMEDDELANDE – NYHETER FRÅN BOLAGET

Sound Dimension meddelar sina kommande investerarevent som kommer att äga rum under den återstående delen av teckningssperioden (fram till måndag den 13:e september, inkl.). Tisdag, 7:e september kl. 20:30-20:55 (kväll): Aktiespararna (på Svenska)Sound Dimension kommer att delta i ” Aktiedagen Stockholm” (digitalt).Få tillgång till sändningen här: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-7- september-2021-digitalt-evenemangEfter eventet kommer …

IPO-kalender

30 augusti 2021Noteringsmemorandum offentliggörs
31 augusti 2021Första teckningsdag
13 september 2021Sista teckningsdag
14 september 2021Offentliggörande av emissionsutfall
15 september 2021Tilldelningsbeslut
6 oktober 2021Preliminär första handelsdag på Spotlight Stock Market

Finansiell kalender

19 november 2021Delårsrapport för årets nio första månader
18 februari 2022Bokslutskommuniké för helåret 2021
13 april 2022Årsredovisning 2021
6 maj 2022Delårsrapport för första kvartalet
13 maj 2022Årsstämma
26 augusti 2022Delårsrapport för första halvåret
18 november 2022Delårsrapport för årets första nio månader

Revisor

Sedan årsstämman den 9 april 2021 är vald revisor Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Johan Eklund som huvudansvarig.

Styrelse

Ulf Lindstén

Styrelseordförande

Erfarenhet
Ulf var VD för Doro Care AB under perioden 2013-2017 och satt i ledningsgruppen i Doro AB, noterat på Nasdaq Main Market. Ulf var också grundare och styrelsemedlem i Teligent AB 1990 -1996 samt VD för Teligent AB (publ) 1996-2005 som noterades på Stockholmsbörsens O-lista 1999. Ulf driver idag egen verksamhet i bolaget Coastal Sweden AB.

Innehav i Sound Dimension AB
50 000 (via Coastal Sweden AB). Ulf är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Lightair AB, PSE i Stockholm AB, Coastal Sweden AB, CHSE Progolf AB, Kenth Lindgren Event AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
VD för Doro Care AB, 2013-2017, VD Coastal Sweden Music AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Coastal Sweden AB, Kenth lindgren Event AB, P&L Musikfastighet AB,
Gul Music AB, OL Property AB, CHSE Progolf AB, Shoar Music AB.

Maria Mörner

Styrelseledamot

Erfarenhet
Maria har en utbildning i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har lång erfarenhet från film- och tv-branschen där hon i över 25 år haft ledande positioner på bolag som Warner Bros Sweden och Sandrew Metronome. Maria är sedan 2013 verksam i Nordsvensk Filmunderhållning AB, ett privatägt investmentbolag med inriktning på investeringar i film – och underhållningsbranschen.

Innehav i Sound Dimension AB
8 333 aktier. Maria är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Nordsvensk Filmindunderhållning AB, vice ordförande Stiftelsen Filmkamraternas Understödsfond.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Ordförande Stockholm Film Fund AB (f.d.Film Capital Stockholm AB), Styrelseledamot och Country Manager på Stiftelsen Seed Forum Sweden samt projektledare på Live at Heart Örebro.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Nordsvensk Filmunderhållning AB

Björn Walther

Styrelseledamot

Erfarenhet
Björn har tidigare varit Partner Manager / Head of Northern Europe Nosto Solutions AB, VD på Levvel och Partner Manager / Head of Projects på Panagora Room AB under perioden 2007-2017.

Innehav i Sound Dimension AB
4 760 aktier (genom Walther & Gathe AB). Björn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande Walther & Gathe AB, Styrelseledamot Wetail AB, Interim head of e-commerce Voi Technologies AB. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseledamot i Nosto Solutions AB och Levvel AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Wetail AB

Martin Sjöstrand

Styrelseledamot

Erfarenhet
Martin har en utbildning i Computer Science från Chalmers Tekniska Högskola. Martin var 2014-2019 VD för Powerbox AB och är sedan 2019 VD för Optoplexia AB.

Innehav i Sound Dimension AB
11 900 aktier. Martin är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Lexplore AB, Lexplore Nordic AB och Styrelsesuppleant i Precognition AB (alla dotterbolag till Optopexia AB) samt LeaderAbillity AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
LeaderAbility AB

Victor Isaksen

Styrelseledamot

Erfarenhet
Victor har en civilingengörsexamen i teknisk fysik från Oslo Universitet. Han har tIo år i ledande roller på Ericsson, bla utveckling av intelligenta nätverk, VD för Cetevo AB, ansvarig för och utvecklat två större start-up miljöer i Sverige (Inova och Sting Bioeconomy) och arbetat som VD på Färjestadstravet.

Innehav i Sound Dimension AB
131 670 aktier (genom Doriva AB). Victor är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
VD och Styrelseledamot i Stall Vicdoriva, VD och Styrelseledamot i Doriva AB, VD Inipsum Bioeconomy AB samt styrelseledamot i Sound Dimension AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseordförande Sound Dimension AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Stall Vicdoriva, Doriva AB, Sound Dimension AB.

Ledningsgrupp

Thomas Bergdahl

VD

Erfarenhet
Thomas har en civilingengörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Han har arbetat på Doro AB i över 17 år i olika roller, bland annat som vice VD och VP Product Development.

Innehav i Sound Dimension AB
106 120 aktier (genom NoRegrets AB).

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i NoRegrets AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseledamot Doro Hong Kong Ltd.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
NoRegrets AB

Robert Thorén

CFO

Erfarenhet
Robert har en Magisterexamen i ekonomi från Karlstads Universitet. Han har flera års erfarenhet av ekonomichefsroller i stora- och medelstora företag.

Robert har även tidigare varit konsult i samband med noteringar av bolag på First North (Ytrade Group AB, Hemcheck Sweden AB samt Strax).

Innehav i Sound Dimension AB
Äger inga aktier.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot Trenet Consulting AB, Replace AB, CFO (konsult) Hemcheck Sweden AB, Affärskonsult KW Fastigheter Holding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseordförande Urbanista AB, Ekonomiansvarig konsult, Strax Nordic AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Trenet Consulting AB, Replace AB, Linhult Consulting AB.

Fredrik Gunnarsson

CTO och grundare

Erfarenhet
Musiker som tog sig vidare via inspelningstekniker till att utveckla teknologi och produkter för ledande märken i konsumentelektronik och Pro Ljud-branschen.

Innehav i Sound Dimension AB
380 520 aktier (genom Heedberget AB).

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Heedberget AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
VD Sound Dimension, Tekninkkonsult, Heedberget AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Sound Dimension AB, HeedBerget AB.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (”Spotlight”) är ett verksamhetsområde inom ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight driver en så kallad MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight har förbundit sig att följa Spotlights regelverk. Regelverket syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs.

Handeln på Spotlight sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight kan använda de banker eller fondkommissionärer som är medlemmar hos Spotlight.

Regelverket och aktiekurser återfinns på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Kontakta Sound Dimension

Thomas Bergdahl (CEO)
tb@sounddimension.se
+46 54 183 910

Finansiell rådgivare

Gemstone Capital A/S
Strandvejen 60, 2900 Hellerup
+45 33 22 07 00
kl@gemstonecapital.com

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
+46 8 408 933 50
info@hagberganeborn.se