Sound Dimension

Styrelse & Ledningsgrupp

Styrelse

Ulf Lindstén

Styrelseordförande

Erfarenhet
Ulf var VD för Doro Care AB under perioden 2013-2017 och satt i ledningsgruppen i Doro AB, noterat på Nasdaq Main Market. Ulf var också grundare och styrelsemedlem i Teligent AB 1990 -1996 samt VD för Teligent AB (publ) 1996-2005 som noterades på Stockholmsbörsens O-lista 1999. Ulf driver idag egen verksamhet i bolaget Coastal Sweden AB.

Innehav i Sound Dimension AB
50 000 aktier samt 50 000 optioner (via Coastal Sweden AB). Ulf är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Lightair AB, PSE i Stockholm AB, Coastal Sweden AB, CHSE Progolf AB, Kenth Lindgren Event AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
VD för Doro Care AB, 2013-2017, VD Coastal Sweden Music AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Coastal Sweden AB, Kenth lindgren Event AB, P&L Musikfastighet AB,
Gul Music AB, OL Property AB, CHSE Progolf AB, Shoar Music AB.

Maria Mörner

Styrelseledamot

Erfarenhet
Maria har en utbildning i företagsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har lång erfarenhet från film- och tv-branschen där hon i över 25 år haft ledande positioner på bolag som Warner Bros Sweden och Sandrew Metronome. Maria är sedan 2013 verksam i Nordsvensk Filmunderhållning AB, ett privatägt investmentbolag med inriktning på investeringar i film – och underhållningsbranschen.

Innehav i Sound Dimension AB
8 333 aktier samt 8 333 optioner. Maria är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Nordsvensk Filmindunderhållning AB, vice ordförande Stiftelsen Filmkamraternas Understödsfond.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Ordförande Stockholm Film Fund AB (f.d.Film Capital Stockholm AB), Styrelseledamot och Country Manager på Stiftelsen Seed Forum Sweden samt projektledare på Live at Heart Örebro.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Nordsvensk Filmunderhållning AB

Björn Walther

Styrelseledamot

Erfarenhet
Björn har tidigare varit Partner Manager / Head of Northern Europe Nosto Solutions AB, VD på Levvel och Partner Manager / Head of Projects på Panagora Room AB under perioden 2007-2017.

Innehav i Sound Dimension AB
4 760 aktier (genom Walther & Gathe AB). Björn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande Walther & Gathe AB och Styrelseledamot Wetail AB. 

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseledamot i Nosto Solutions AB, Interim head of e-commerce Voi Technologies AB och Levvel AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Wetail AB

Victor Isaksen

Styrelseledamot

Erfarenhet
Victor har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Oslo Universitet. Han har tIo år i ledande roller på Ericsson, bla utveckling av intelligenta nätverk, VD för Cetevo AB, ansvarig för och utvecklat två större start-up miljöer i Sverige (Inova och Sting Bioeconomy) och arbetat som VD på Färjestadstravet.

Innehav i Sound Dimension AB
131 670 aktier (genom Doriva AB). Victor är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Pågående uppdrag
VD och Styrelseledamot i Stall Vicdoriva, VD och Styrelseledamot i Doriva AB, VD Inipsum Bioeconomy AB samt styrelseledamot i Sound Dimension AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseordförande Sound Dimension AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Stall Vicdoriva, Doriva AB, Sound Dimension AB.

Ledningsgrupp

Thomas Bergdahl

VD

Erfarenhet
Thomas har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Linköpings Universitet. Han har arbetat på Doro AB i över 17 år i olika roller, bland annat som vice VD och VP Product Development.

Innehav i Sound Dimension AB
125 120 aktier (genom NoRegrets AB) samt 106 120 optioner.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i NoRegrets AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Vice vd Doro AB, Styrelseledamot Doro Hong Kong Ltd.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
NoRegrets AB

Robert Thorén

CFO

Erfarenhet
Robert har en Magisterexamen i ekonomi från Karlstads Universitet. Han har flera års erfarenhet av ekonomichefsroller i stora- och medelstora företag.

Robert har även tidigare varit konsult i samband med noteringar av bolag på First North (Ytrade Group AB, Hemcheck Sweden AB samt Strax).

Innehav i Sound Dimension AB
Äger inga aktier.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot Trenet Consulting AB, Replace AB, CFO (konsult) Hemcheck Sweden AB, Affärskonsult KW Fastigheter Holding AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
Styrelseordförande Urbanista AB, Ekonomiansvarig konsult, Strax Nordic AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Trenet Consulting AB, Replace AB, Linhult Consulting AB.

Fredrik Gunnarsson

CTO och grundare

Erfarenhet
Musiker som tog sig vidare via inspelningstekniker till att utveckla teknologi och produkter för ledande märken i konsumentelektronik och Pro Ljud-branschen.

Innehav i Sound Dimension AB
380 520 aktier (genom Heedberget AB) samt 16 730 optioner.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Heedberget AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren
VD Sound Dimension, Tekninkkonsult, Heedberget AB.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren
Sound Dimension AB, HeedBerget AB.

Revisor

Sedan årsstämman den 9 april 2021 är vald revisor Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Johan Eklund som huvudansvarig.

Kontakta Sound Dimension

Thomas Bergdahl (CEO)
tb@sounddimension.se
+46 54 183 910

Finansiell rådgivare

Gemstone Capital A/S
Strandvejen 60, 2900 Hellerup
+45 33 22 07 00
kl@gemstonecapital.com