Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimensions styrelse har fattat beslut om riktad emission för konvertering av Bolagets brygglån

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, fattat beslut om en riktad emission om 2 894 507 aktier till brygglånegivarna för kvittning av återstående brygglåneåtagande om cirka 1 480 kSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som vid konverteringen av TO 2. …

Sound Dimensions rekryteringsprocess av ny vd, fördjupande samtal inleds

Arbetet med att finna en efterträdare till Karlstadsbolaget Sound Dimension AB:s avgående vd Thomas Bergdahl pågår. Styrelsen går nu vidare i rekryteringsprocessen och för fördjupade diskussioner med utvalda kandidater.   ”Sound Dimension har under det senaste året ökat tempot i såväl sin teknikutveckling, som i sin kommersialiseringsprocess, och ligger nu …

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner TO 2

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 2. Den 23 mars avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 3 795 511 optioner, vilket motsvarar cirka 50 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 1 936 kSEK före emissionskostnader, varav cirka 440 kSEK genom kvittning.

Rättelse: Sista dag för handel i Sound Dimensions teckningsoption TO 2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE Rättelsen avser …

Sista dag för handel i Sound Dimensions teckningsoption TO 2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE Idag, den …

Sound Dimension väljer att samarbeta med Nordic Semiconductor för AiFi Inside på Bluetooth LE-chip

Nu tar Sound Dimension nästa viktiga steg i sin strategi mot att lansera AiFi-inside på chip. Efter en gedigen utvärdering har Sound Dimension beslutat att välja Nordic Semiconductor som leverantör av hårdvara för bolagets AiFi Inside-teknik, som lanseras sommaren 2023. Detta erbjuder en snabbare väg framåt för pågående satsningar med …

Hearing is believing – Teckningskurs fastställd för TO2, inlösenperioden inleds den 9 mars.

Idag, den 9 mars 2023, börjar inlösenperioden för Sound Dimension AB:s (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2. Inlösenperioden pågår fram till och med den 23 mars 2023. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sound Dimension till …

Sound Dimension has tested AiFiTogether with Tesla and it works – Elon, we have fixed your Party Mode!

Sound Dimension in Karlstad, Sweden, has developed a unique technology, which, with the help of artificial intelligence, AI, seamlessly connects and control Bluetooth speakers, smart phones, and other sound sources in a room so that they together create a completely new optimized sound experience – not WiFi, but AiFi. But …