Styrelsen för Sound Dimension har fattat beslut om att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen för Sound Dimension har fattat beslut om att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Som en del i att stärka Bolagets finansiella ställning har Bolagets styrelse beslutat att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, där emissionen är partiellt garanterad genom såväl teckningsförbindelser som garantiåtaganden. Emissionen är en viktig del för det arbete som sker med uppdateringen av Bolagets kommersiella strategiska plan framåt och som beräknas presenteras inom kort. Ett första steg i att säkra likviditeten i Bolaget beslutades häromdagen då ett bygglån om 1,2 MSEK upptogs från befintliga aktieägare.

Vd Rickard Riblom kommenterar kapitalinjektionerna med ”Bolaget har varit i en besvärlig finansiell sits men det ser nu betydligt bättre ut både vad avser den kortsiktiga likviditeten samt det förtroende vi fått från aktieägarna.”

Bolaget avser att inom kort uppdatera marknaden med samtliga villkor gällande den beslutade emissionen.

Denna information är sådan information som Sound Dimension AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, vd

e-post: rr@sounddimension.se

tel 070-444 24 79

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).