Sound Dimension beviljas 1,5 MSEK i lån av Almi

Sound Dimension beviljas 1,5 MSEK i lån av Almi

Sound Dimension AB har utvecklat ljudlösningar för strömningstjänster inom musik och video. Lösningen ger strömningstjänster ökat engagemang, lägre kundanskaffningskostnader och fler återkommande kunder. Samtidigt får dess användare nya möjligheter att spela musik med bättre ljud och tillsammans med varandra. Sound Dimension har nu beviljats ett lån på 1,5 MSEK av Almi för att underlätta vid kommersialiseringsfasen av dessa lösningar.

Almi har i lånets bedömningsprocess granskat bolaget och dess väg framåt grundligt för att säkerställa att bolaget har god möjlighet att realisera sina planer.

”Vi är mycket glada över att ha erhållit detta lån från Almi. Det kommer att spela en viktig roll i vår strävan efter att kunna erbjuda flera större streamingaktörer lösningar för deras användare, lösningar som fram till nu inte varit möjliga. Vi är också nöjda att ha Almi med som partner på denna resa”, kommenterar VD Rickard Riblom.