Sound Dimension omstrukturerar ledningsgruppen

Sound Dimension omstrukturerar ledningsgruppen

Sound Dimension AB har utvecklat ljudlösningar för strömningstjänster inom musik och video. Lösningen ger strömningstjänsten ökat engagemang, lägre kundanskaffningskostnader och fler återkommande kunder. Samtidigt får dess användare nya möjligheter att spela musik med bättre ljud och tillsammans med varandra. Sound Dimension fokuserar nu helt på strömningstjänster inom både film och musik och omstrukturerar därför bolaget för att bättre möta dessa kunders behov. 

VD Rickard Riblom kommenterar omstruktureringen i ledningsgruppen: "Det är vårt ansvar gentemot våra aktieägare att förvalta deras pengar väl och det innebär att vi inte ska ha kostnader som inte ger maximal nytta tillbaka. Både Fredrik och Ove har bidragit till stora framsteg inom bolaget och jag vill verkligen tacka dem för ett väl utfört arbete." 

Fredrik Gunnarsson, som är "ljudgurun" bakom den tekniska lösningen och även en av bolaget största aktieägare, kommenterar beslutet: "Bolaget ska nu kommersialisera och implementera den utvecklade teknologin, främst mot streaming-kundsegmentet. Det är kunnande som bolagets anställda nu besitter. Jag ser med tillförsikt fram emot vad den nya ledningen och styrelsen kommer tillföra bolaget. Jag kommer stödja bolaget tekniskt framöver när de behoven uppstår och kommer även stödja bolaget finansiellt vid kommande kapitalbehov. "

Efter omstruktureringen kvarstår VD Rickard Riblom samt CFO Robert Thorén i bolagets ledningsgrupp. Den nya styrelsen som valdes in i bolaget på årsstämman kommer in med erfarenhet från flera svenska framgångsföretag inom licensiering, strömningstjänster, försäljning och finansiering.