Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, perioden 1 januari – 31 mars

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, perioden 1 januari – 31 mars

Finansiell information första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 18 085 kronor (8 854)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 801 113 kronor (-2 975 792)

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

  • Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, beslut om en riktad emission om 2 894 507 aktier till brygglånegivarna för kvittning av återstående brygglåneåtagande om cirka 1 480 000 kronor. Den riktade emissionen sker till samma villkor som vid konverteringen av TO2.
  • Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna TO2 avslutas den 23 mars. Totalt nyttjades

3 795 511 optioner, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet optioner, vilket tillförde bolaget cirka 1 936 000 kronor före emissionskostnader, varav cirka 440 000 genom kvittning.

  • Sound Dimensions vd Thomas Bergdahl meddelar sin avgång. Bergdahl kvarstår i sin befattning till dess att ny vd tillsats och bistår därefter under en övergångsperiod.
  • Sound Dimension och klubben Tesla Owners West Sweden satsar på världsrekord i antalet Teslabilar som kopplas samman i ”Party Mode” med hjälp av bolagets AiFi-teknik.
  • Sound Dimension väljer Nordic Semiconductor som leverantör av hårdvara för bolagets AiFi Inside-teknik som lanseras sommaren 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I maj fattades ett styrelsebeslut om genomförandet av en nyemission. Nyemissionen avses att beslutas på bolagsstämma i juni. Bolaget har inhämtat bindande teckningsåtaganden i den förestående emissionen om totalt 2,3 MSEK. Vidare har bolaget tecknat ett brygglån knutet till förestående emission om totalt 1,2 MSEK.
  • Styrelsen för Sound Dimension AB beslutade att utse Rickard Riblom till ny vd för bolaget från och med den 19 maj. Rickard Riblom kommer närmast från Adventure Box Technology AB, noterat på  Nasdaq First North Growth Market.

 

Vd kommenterar:

AiFi Streaming blir Sound Dimensions nya huvudfokus

Sound Dimension har utvecklat en unik teknik med enorm potential. Under förra året nådde bolaget flera viktiga milstolpar och vår tjänst AiFi Streaming, avsedd för leverantörer av strömningstjänster, blir nu vårt huvudfokus framåt. Det finns en kraftig potential där olika strömningstjänster kan använda vår teknik för att kraftigt påverka customer acquisition, engagement och churn i rätt riktning. Och detta är mycket värt för strömningstjänsterna – mycket värt i pengar. Att vi sedan har en lösning som användarna tycker om, gör ju inte saken sämre.

För Sound Dimension är det nu kritiskt att få till en hållbar finansieringslösning och minska utgifterna, samtidigt som vi fokuserar på att nå våra nya kunder. Min intention under 2023 är att bevisa att “affärscaset” håller.

Rickard Riblom, vd Sound Dimension

 

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

 

För ytterligare information, kontakta

Rickard Riblom, vd

e-post: rr@sounddimension

tel: 070-444 2479

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).