Sound Dimension har informationsmöte till aktieägarna

Sound Dimension har informationsmöte till aktieägarna

Sound Dimension har under det senaste halvåret genomgått en omfattande omstrukturering. Bolaget inriktar sig nu på att sälja och utveckla lösningar åt musikappar (streaming providers). Bolagets AiFi-lösning gör det möjligt för vänner att spela musik tillsammans, genom alla vännernas mobiltelefoners högtalare som därmed kan leverera ett bra och starkt surroundljud tillsammans. För streaming providern ger dock denna teknik viktigare fördelar – inbyggd i deras musikapp kan lösningen drastiskt öka inflödet av nya användare och även öka andelen användare som blir betalande användare. För närvarande för bolaget dialog med flera streaming providers.

I och med omstruktureringen har bolaget genomfört betydande kostnadsbesparingar med syfte att minska kostnader och spendera resurser endast där det ger störst effekt för potentiella kunder. Bolaget sitter nu i en annan sits än för ett halvår sedan.

På initiativ av aktieägare kommer vd Rickard Riblom att hålla ett informationsmöte online tisdagen den 24 oktober kl. 10:30. Vi kommer presentera företagets status, affärsmodell, samt övergripande strategi. Efter statusgenomgången kommer det finnas tid för frågor till bland annat vd och cfo.

Tid: Tisdag den 24 oktober, kl.10:30

Plats: Online på Teams

https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/join-a-meeting

Mötes-ID: 383 307 787 412   (direktlänk nedan)

Lösenord: 9oH5Gi

Direktlänk till teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdlZjUzYWQtZGI3OS00YmUxLThiOGQtMDM1MDgyNmQ5MDEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d608cc4e-1ed0-45ec-82c2-0e7c040477cd%22%2c%22Oid%22%3a%22ca61db09-7dea-4298-bb0c-4943cad4980e%22%7d

Alla intresserade är välkomna att delta, dock tar Sound Dimension sig rätten att få kasta ut besvärliga personer från mötet.