Sound Dimensions styrelseledamot Martin Sandberg köper aktier och teckningsoptioner

Sound Dimensions styrelseledamot Martin Sandberg köper aktier och teckningsoptioner

Sound Dimensions styrelseledamot Martin Sandberg har offentliggjort köp av 800 000 aktier för 117 680 SEK vilket motsvarar en genomsnittskurs på 0,15 SEK per aktie. I och med detta aktieköp äger han nu 1,6 % av bolagets aktier och röster.

Utöver köpet av aktier har Martin Sandberg även köpt 800 000 teckningsoptioner TO3 för totalbeloppet 1600 SEK vilket motsvarar en genomsnittskurs på 0,002 SEK per teckningsoption TO3.

– Jag ser med stark tillförsikt på bolagets accelererande kommersialiseringsfas, kommenterar Martin Sandberg affären med.