Sound Dimension

Investor Relations

Investor Relations

DET ÄR DAGS FÖR EN REVOLUTION INOM LJUD

Idag finns det många olika högtalare i våra hem. Ljudsystem. Telefoner. Smarta högtalare. Och vi kan ansluta till var och en av dem. Men har du någonsin undrat varför inte alla enheter kan ansluta till varandra? Det gjorde vi också. Och vi fixade det.

Låt oss presentera AiFi®.

TÄNK OM VI KUNDE KNYTA IHOP PUNKTERNA

På Sound Dimension har vi utvecklat banbrytande och prisbelönt ljudteknik och ljudprodukter sedan 2013. Med vår patenterade teknik Artificial Intelligence Fidelity, AiFi, skapar vi nästa de facto standard som kommer att revolutionera ljudvärlden. Genom att ansluta högtalare, oavsett modell, märke eller ålder, får vi dem att spela tillsammans, kvaliteten på ljudet höjs och det låter bättre.

AiFi är tekniken som möjliggör det; bevisad, patenterad, snart tillgänglig för högtalare nära dig, och slutligen för högtalare överallt.

Vi gör nu AiFi-tekniken tillgänglig för alla.

VISION

Sound Dimensions vision är att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden för alla anslutna ljudenheter – oavsett märke, storlek eller uppgift.

Bolagets målsättning är att ha uppnått de facto-standard senast år 2030.

Presentationer

Webbinarium för aktieägare om företrädesemissionen

VD Rickard Riblom juni 2023

Don’t take our word for it

Sound Dimension Music Streaming

Anchisa ”Foki” Soirak 2022-10-04

Dogge Doggelito Leon 2022-10-04

Aktiekurs

Största aktieägare

NamnKapital %Röster %
Nordnet Pensionsförsäkring16,9116,91
Göran Ofsén12, 4312, 43
Henrik Nilsson7,587,58
Stefan Lundgren4,144,14
Peter Nilsson3,713,71
Avanza Pension3,063,06
Jörgen Johanson2,722,72
John Moll2,682,68
T J Junior AB2,362,36
Sarsaparill AB2,352,35
Uppdaterad 2023-09-27

Det totala antalet aktier uppgick per den 30 september till
49 896 797 (5 280 328).

Pressmeddelanden

Sound Dimension AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023, perioden 1 juli – 30 september

Regulatorisk

Finansiell information för tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 264 952 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till  -1 775 425 kronor (-2 975 792) Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den …

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 20 november 2023, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5

Regulatorisk

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 3 och TO 5 (“TO 3”, ”TO 5”). Den 7 november avslutades nyttjandeperioden för feckningsoptionerna, totalt nyttjades 927 718 optioner, vilket motsvarar cirka 2,6% av det totala antalet TO 3 och TO 5, vilket tillför bolaget …

Läs mer

Sista dagen i teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 & TO 5

Regulatorisk

Sound Dimension AB meddelar att sista dag att teckna sig för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 är idag.

Läs mer

Prenumerera på våra utskick