Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Gemstone Capital A/S (www.gemstonecapital.com) är finansiell rådgivare och Skill Advokater AB är legal rådgivare till Sound Dimension i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.