Hearing is believing – Teckningskurs fastställd för TO2, inlösenperioden inleds den 9 mars.

Hearing is believing – Teckningskurs fastställd för TO2, inlösenperioden inleds den 9 mars.

Idag, den 9 mars 2023, börjar inlösenperioden för Sound Dimension AB:s (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2. Inlösenperioden pågår fram till och med den 23 mars 2023. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sound Dimension till en kurs om 0,51 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 tillförs Bolaget cirka 3 842 MSEK före emissionskostnader. Anmälningssedel samt fullständig information om inlösen av teckningsoption av serie TO2 finns på Sound Dimensions hemsida: sounddimension.se/investor-relations/to-2/

 

Villkor för teckningsoptioner av serie TO21 i sammandrag:

Inlösenperiod: 9 mars – 23 mars 2023.

Villkor: En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs: 0,51 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Emissionsvolym: 7 533 548 utestående teckningsoptioner av serie TO2. Maximalt cirka 3 842 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av TO2 kommer antalet aktier i Sound Dimension öka med 7 533 548 aktier, från 7 533 548 aktier till 15 067 096 aktier och aktiekapitalet öka med 1 506 709,60 SEK från 1 506 709,60 SEK till 3 013 419,2 SEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för TO2 hålls tillgängliga via Sound Dimension hemsida, sounddimension.se/investor-relations/to-2/.

 

Om du har dina teckningsoptioner förvaltarregistrerade (depå)

I det fall innehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning och betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om tillvägagångssätt för att nyttja sina teckningsoptioner. Notera att banken/förvaltaren behöver din anmälan i god tid innan inlösenperioden avslutas.

Om du har dina teckningsoptioner direktregistrerade (VP-konto)

Teckning av nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg Aneborn Fondkommission AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg Aneborn Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15:00 den 23 mars 2023.

Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som “interimsaktier” eller “IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Sound Dimension.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).