Sista dagen i teckningsperioden för Sound Dimension

Sista dagen i teckningsperioden för Sound Dimension

Företrädesemissionen, som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande den 10 juli 2023, omfattar upp till 40 638 760 nya aktier med en teckningskurs om 0,2 SEK per aktie med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Idag, den 31 juli 2023, är den sista dagen av teckningsperioden i företrädesemissionen. Varje tecknad, tilldelad och betald aktie i Företrädesemissionen ger rätt till erhållande av en (1) TO3 och en (1) TO4. För emissionen av Teckningsoptionerna TO3 och TO4 krävs godkännande vid extra bolagsstämma som planeras hållas i september 2023.

För varje aktie innehavd av aktieägare i Sound Dimension på avstämningsdagen den 17 juli 2023 erhölls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tjugo (20) nya aktier.

Anmälan om teckning av nya aktier i företrädesemissionen kan bland annat göras genom Hagbergs Aneborns hemsida via (https://hagberganeborn.se/transaktion/sound-dimension-ab/). Teckning via Anmälningssedel kan göras till och med 15:00 den 1 augusti 2023.

Webbinarium

Bolaget höll under fredagen den 28 juli 2023 ett webbinarium där VD Rickard Riblom presenterade vad som skett sedan han tillträdde samt vart han planerar att ta Bolaget de kommande åren. Länk till video: https://sounddimension.se/investor-relations/  

Kortare videopresentation av vd

Se när vd Rickard Riblom förklarar AiFi-teknikens styrka och hur den kan förändra musikuppspelning i grupp så som vi känner till det idag: https://www.linkedin.com/posts/sound-dimension-ab_ta-med-dig-vardagsrummets-surroundstereo-activity-7090758173363503107-B7jk/?utm_source=share&utm_medium=member_ios