Sista dagen i teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 & TO 5

Sista dagen i teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 & TO 5

Sound Dimension AB (publ) (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar att sista dag i teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 är idag den 7 november 2023. Teckningsoptionerna tecknas på identiska villkor. Varje en (1) Teckningsoption, oberoende av serie, ger rätten att teckna en (1) ny aktie i Sound Dimension till ett pris om 0,20 SEK per aktie.

Anmälningssedel och instruktioner finns tillgängligt på emissionsinstitutet Hagberg & Aneborns hemsida under teckningsperioden.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget anlitat Gemstone Capital A/S som finansiell rådgivare, Skill Advokater AB som legal rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB som emissionsinstitut.