Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för 2021

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för 2021

    

 Finansiell information för fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 564 kronor
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 060 670 kronor
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 098 271 kronor

 

Finansiell information för helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 214 247 kronor
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 854 850 kronor
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 440 473 kronor

 

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2021

 • Sound Dimension fick den 4 oktober ett godkännande i Taiwan för ett patent som skyddar ramen för hur ljudenheter kommunicerar och anpassar sig när de är placerade direkt intill varandra.
 • Vid en extra bolagsstämma i Sound Dimension AB den femte oktober 2021 beslutades om en riktad emission, av högst 181 183 teckningsoptioner.
 • Den 6 oktober 2021 inleddes handeln i Sound Dimension AB på Spotlight Stock Market.
 • Sound Dimension offentliggjorde den 8 november ett avtal med Knowit Experience för den fortsatta utvecklingen av bolagets AiFi-app.
 • Sound Dimension offentliggjorde den 22 december att bolaget fått ett patent godkänt på den viktiga marknaden i Sydkorea. Patentet skyddar det tekniska ramverket för hur olika ljudenheter kommunicerar och anpassar sig till varandra för att ge en optimerad ljudbild. Sound Dimension har sedan tidigare motsvarande patent godkänt i USA, Kina, Mexico, Taiwan och Japan.

Väsentliga händelser under övriga året

 • Sound Dimension AB genomförde, parallellt med sin noteringsemission, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna.
 • Bolaget presenterade en fungerande prototyp för sin kommande AiFi-app
 • Ulf Lindstén utsågs till ny styrelseordförande.

 

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Efter det licensavtal som utökades under hösten 2021, inledde Sound Dimensions samarbetspartner, projektortillverkaren Anker, under första kvartalet 2022 framgångsrikt marknadsföringen av sin nya generation crowd funding-finansierade, laserprojektorer med stöd av argumentet ”AiFi Sound Technology”, något som på sikt förväntas generera ytterligare licensintäkter för Sound Dimension

 

VD kommenterar:

Ett händelserikt år för Sound Dimension

2021 var, på många sätt, ett händelserikt år för Sound Dimension och ett år som betydde mycket för vår resa framåt. En stor del av arbetet, både för mig och den styrelse som tillträdde efter sommaren, handlade naturligtvis om att genomföra alla de förberedelser och anpassningar som behövdes inför bolagets notering på Spotlight Stock Market i början av det fjärde kvartalet.

Vi bygger nu på den mobilapp som gör det möjligt att styra och koppla samman olika enheter och som utgör ”ryggraden” i vårt erbjudande. Vi kunde öka tempot i det arbetet ytterligare efter det att vi under fjärde kvartalet tecknat ett samarbetsavtal med Knowit för utvecklingen av själva appen. Sedan tidigare har vi en prototyp, men nu finns en ”riktig” app på plats i labbet. Vi följer den tidplan som vi presenterade i vårt memorandum inför vår notering, och planerar nu för en betatest slutet av det första kvartalet i år. När vi lärt oss av den går vi vidare med en mjuk lansering i liten skala under det andra kvartalet. Vårt långsiktiga mål är att skapa en licensieringsaffär, där tillverkarna av olika enheter med högtalare betalar licens för att kunna ha AiFi Inside och därmed skapa en ljudupplevelse för sina kunder.

Jag ser fram emot 2022 med spänning. Sound Dimension har en unik teknik, vi ligger i branschens framkant och, inte minst viktigt, vi har satt upp tydliga mål för vart vi ska. Nu gäller det att se till att utnyttja såväl kompetens som kapital på bästa sätt under den fortsatta resan.

 

Thomas Bergdahl

Vd Sound Dimension

 

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, VD

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som

kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar

sin AiFi (Artificial Intelligence Fidelity) -teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.