Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022, samt perioden 1 januari – 31 december 2022

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022, samt perioden 1 januari – 31 december 2022

Finansiell information för fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 383 kronor 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 648 274 kronor

 

Finansiell information för helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 280 688 kronor (2021: 214 217)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 445 598 kronor (2021: -6 854 850)

 

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2022

 • Det första kommersiella licensieringsavtalet för Bluetooth-högtalare tecknas med Anker Innovation
 • Styrelseordförande Ulf Lindstén valde, av personliga skäl, att lämna sin post, Björn Walther valdes till ny styrelseordförande.
 • Teckningsoptionerna TO1 tecknades till cirka 73 procent och Sound Dimension tillförs därmed cirka 2 050 430 SEK före emissionskostnader.
 • Sound Dimension meddelade att aktier tecknade genom utnyttjande av teckningsoption TO1 kommer att ha företrädesrätt i den kommande vederlagsfria företrädesemissionen av teckningsoptioner TO2.
 • Styrelsen, samt personer i ledande ställning i Sound Dimension AB, nyttjade totalt 164 453 teckningsoptioner av bolagets serie TO1.
 • Ledande internationell högtalartillverkare vill utvärdera Sound Dimensions teknik.
 • AiFi Together-appen implementerades på en ARM-baserad hårdvaruplattform med WiFi
 • Styrelsen i Sound Dimension föreslog en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner i syfte att säkerställa framtida finansiering.
 • Proof of Concept för att bolagets AiFi-teknik nu är kompatibel med såväl Android som Apple iOS, visades framgångsrikt.

Väsentliga händelser under året

 • Ove Larsson anställdes som Vice President Sales and Business Development.
 • Bolaget presenterade en verksamhetsuppdatering – räknar med att vara kassaflödespositivt fjärde kvartalet 2023.
 • Sound Dimension presenterade en reviderad strategi med ett fokus på B2B-kunder. https://youtu.be/dt7SWVdhxCw.
 • Sound Dimensions 3D-ljudteknologi finns nu inbyggd i Anker Innovations senaste generation 4K bärbara projektorer, som börjat levereras till  kund.
 • Styrelsen för Sound Dimension AB beslutade att emittera 229 913 teckningsoptioner med en teckningskurs på 7,50 SEK till Gemstone Capital.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Förslaget om genomförandet av en företrädesemission av teckningsoptioner, TO2, godkändes vid en extra bolagsstämma 23-01-24.Teckningsperioden inleds

2023-02-02 och stängs 2023-02-17. Fullt utnyttjat tillför programmet drygt 1 500 000 kronor till aktiekapitalet. Vid den extra bolagsstämman vidare om att implementera ett optionsprogram för VD, anställda och en konsult, kallat TO4, baserat på emission av högst 602 684 teckningsoptioner.

 • Proof of Concept för att bolagets AiFi­teknik nu är kompatibel med såväl Android som Apple iOS, visades framgångsrikt, vilket kommunicerades till potentiell kund.
 • Genom partnerskapet med Anker Innovations nådde Sound Dimension en viktig milstolpe genom en total licensutlösande försäljning till slutanvändare på                 hittills 25 000 enheter.
 • Styrelseordförande Ulf Lindstén meddelade att han av privata skäl väljer att lämna posten som styrelseordförande. Björn Walther utsågs som hans ersättare.

VD kommenterar:

Tempot ökar i kommersialiseringsprocessen

 

2023 var ett minst sagt intensivt år för oss på Sound Dimension. Samtidigt som vi fortsatte vårt utvecklingsarbete, där vi tog flera viktiga steg framåt, accelererade vi också vår kommersialiseringsprocess. Vi kunde visa upp ”proof of concept” och på riktigt demonstrera vår teknik för en bredare publik. Till sist kunde vi teckna vårt första kommersiella licensieringskontrakt för Bluetooth-högtalare med Anker Innovations. Det sistnämnda är särskilt viktigt när vi  nu går över till rollen som kommersiellt bolag.

Vi ligger just nu före tidplanen i kommersialiseringsprocessen – både tekniskt och marknadsmässigt. Sedan vi i somras började arbeta efter vår reviderade strategi, har vi idag ett ökat fokus på B2B och på att bygga upp en licensieringsverksamhet. AiFi Streaming, för streamingvärldens aktörer och AiFi Inside, för tillverkare av Bluetooth-högtalare, lanseras redan i år – sex månader tidigare än tidigare kommunicerat.

Vi har satt tuffa mål för 2023. Innan årets utgång vill vi ha ett positivt kassaflöde på kvartalsbasis. Dessutom vill vi ha påbörjat tekniska tester tillsammans med minst tre partners – och ha skrivit fem kommersiella avtal för antingen AiFi Inside eller AiFI Streaming. 2023 -2024 räknar med att vår licensieringsaffär ska börja ta fart på allvar och vi förväntar oss att intäkterna från teckningsoptionsprogrammet TO2, ska täcka våra kostnader fram till det att vi är kassaflödespositiva.

Thomas Bergdahl, Vd Sound Dimension

 

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).