Sound Dimension AB:s delårsrapport Q3 2022

Sound Dimension AB:s delårsrapport Q3 2022

Perioden 1 januari – 30 september

 

Finansiell information för tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 863 kronor 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 446 610 kronor

 

Finansiell information för perioden 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 57 305 kronor (Helår 2021: 214 247)
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 797 323 kronor (Helår 2021: -6 854 850)

 

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2022

 • Sound Dimension anställde Ove Larsson som Vice President Sales and Business Development.
 • Bolaget presenterade en verksamhetsuppdatering – räknar med att nå break-even 2023.
 • Sound Dimension deltog vid Live at Heart Creative i Örebro.
 • Bolaget demonstrerade för första gången sin unika teknik ”live” för den danska marknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Teckningsoptionerna TO1 tecknades till cirka 73 procent och Sound Dimension tillförs därmed cirka 2 050 430 SEK före emissionskostnader.
 • Sound Dimension meddelade att aktier tecknade genom utnyttjande av teckningsoption TO1 kommer att ha företrädesrätt i den kommande vederlagsfria företrädesemissionen av teckningsoptioner TO2.
 • Styrelsen, samt personer i ledande ställning i Sound Dimension AB, nyttjade totalt 164 453 teckningsoptioner av bolagets serie TO1.
 • Marknadsledande internationell högtalartillverkare vill utvärdera Sound Dimensions teknik.
 • Styrelsen i Sound Dimension föreslog en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner i syfte att säkerställa framtida finansiering.
 • Proof of Concept för att bolagets AiFi­teknik nu är kompatibel med såväl Android som Apple iOS, visades framgångsrikt, vilket kommunicerades till potentiell kund.
 • Genom partnerskapet med Anker Innovations nådde Sound Dimension en viktig milstolpe genom en total licensutlösande försäljning till slutanvändare på                 hittills 25 000 enheter.
 • Styrelseordförande Ulf Lindstén meddelade att han av privata skäl väljer att lämna posten som styrelseordförande. Björn Walther utsågs som hans ersättare.

 

 

VD kommenterar

 

Stort intresse för AiFi Streaming och AiFi inside

Sound Dimension nu före i tidplanen för kommersialisering

 

”Jag är glad över att kunna säga att vår teknikutveckling, tack vare den strategiomläggning vi presenterade i juni, med ett ökat fokus på B2B och licensiering, ligger långt före vår ursprungliga tidplan. Vi räknar nu med att AIFI Streaming, som riktar sig till streamingaktörer, och AiFi Inside för tillverkare av högtalare, kan lanseras redan i år, inte 2024 som tidigare planerat”, säger Sound Dimensions vd Thomas Bergdahl i en kommentar till bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

 

”Just nu för vi flera diskussioner om framtida samarbeten med ledande aktörer inom både streaming och högtalare. En världsledande högtalartillverkare har redan efterfrågat utrustning för att kunna utvärdera AiFi Inside. Utöver detta har vi nu också ett ”proof of concept” som visar att vår teknik är kompatibel med såväl Apple iOS som med Android. Det är ett tekniskt genombrott som gör att vi kan möta ett viktigt krav från leverantörerna av streamingtjänster. Redan nu har vi fått ett starkt gensvar för vår teknik, inte bara från investerare, utan också från musikbranschen, vilket är ett bevis på att vi är på rätt väg”, fortsätter Thomas Bergdahl.

 

Parallellt med lanseringen av AiFi Streaming, där Sound Dimensions teknik integreras i streamingleverantörenas egna appar, har utvecklingsarbetet med AiFi Inside intensifierats. Målet för AiFI Inside är att Sound Dimensions teknik ska finnas installerad redan på de chip som tillverkarna av högtalare använder i sin produktion och på så sätt etablera en ny de facto standard för ljud.  

 

Bolaget, där Björn Walther efter periodens utgång utsågs till styrelseordförande, då Ulf Lindstén beslutat lämna sin post, har idag goda förhoppningar om att teckna samarbetsavtal om gemensamt finansierad produktutveckling med flera partners inom streaming och högtalartillverkning, och har satt upp utmanande mål för det kommande året. Innan utgången av 2023 ska Sound Dimension ha nått en break-even på kvartalsbasis, påbörjat tekniska tester med 3-4 partners, skrivit fem kommersiella avtal och ha en minst kommersiell lansering planerad med kund.

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).