Sound Dimension AB:s rapport för andra kvartalet 2022

Sound Dimension AB:s rapport för andra kvartalet 2022

Perioden 1 januari – 30 juni

 

Finansiell information för andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 35 588 kronor 
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 510 114 kronor

 

Finansiell information för perioden 1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 44 442 kronor (Helår 2021: 214 217)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 485 905 kronor (Helår 2021: -6 854 850)

 

Väsentliga händelser andra kvartalet 2022

  • Sound Dimension presenterade en reviderad renodlad strategi, där bolaget går från en egen app till AiFi Streaming i syfte att tydligt fokusera mot B2B-kunder. Presentation finns tillgänglig på https://youtu.be/dt7SWVdhxCw.
  • Bolaget presenterade en första video som demonstrerar det kraftfulla AiFi-ljud som uppstår när mobiltelefoner kan kopplas samman sömlöst.
  • Styrelseledamoten Martin Sjöstrand avgick på egen begäran ur Sound Dimensions styrelse.
  • Kunden Anker fortsatte under perioden leveranser av licensierad programvara från Sound Dimension.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget demonstrerade för första gången sin unika teknik ”live” för den danska marknaden. Presentationen finns tillgänglig på https://youtu.be/NunK-G2wBs8

 

 

VD kommenterar:

Årets andra kvartal var, liksom årets första, ett mycket aktivt sådant för Sound Dimension.

Under två event visade vi publikt upp ett ”proof of concept”, då vi med hjälp av vår app AiFiTogether för iOS, bevisade att vår AiFi-teknik fungerar som utlovat i mobiltelefoner och Bluetooth-högtalare. Vi fick i båda fallen en mycket god respons vad gäller såväl vår teknik, som de nya möjligheter den öppnar. I samband med demonstrationerna presenterade vi den mer renodlade strategi som vi utvecklat tillsamman med vår styrelse. Den innebär i korthet att vi ökar vårt fokus mot B2B-marknaden och som ett led i detta lanserade vi vår tjänst AiFI Streaming, som vänder sig till leverantörer av streamingtjänster.

 

Vår renodlade strategi innebär att vi går från att bygga en egen app, till att integrera i streamingleverantörernas egna appar. Vi räknar med att det går snabbare och är mer kostnadseffektivt att jobba direkt mot tillverkare och med streamingleverantörer. Vi vänder oss till tillverkare och leverantörer som förstår vilket mervärde vi och vår teknik kan tillföra deras erbjudande. Vi vet att vi har en teknik som fungerar, vi har, med AiFi Inside och AiFi Streaming, valt en inriktning på licensiering till B2B-kunder. Vårt fokus nu ligger på att teckna fler samarbets- och licensieringsavtal, utöver det vi har med vår kund Anker.

 

Thomas Bergdahl

Vd Sound Dimension

 

En fullständig rapport finns att hämta på wwww.sounddimension.se

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, VD

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som

kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar

sin AiFi (Artificial Intelligence Fidelity) -teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.