Sound Dimension ändrar datum för ordinarie bolagsstämma till den 21 maj 2024

Sound Dimension ändrar datum för ordinarie bolagsstämma till den 21 maj 2024

Sound Dimension AB (publ) senarelägger ordinarie bolagsstämma till den 21 maj 2024. Tidigare kommunicerat datum var den 15 maj 2024.