SOUND DIMENSION beslutar om riktad Emission av Teckningsoptioner

SOUND DIMENSION beslutar om riktad Emission av Teckningsoptioner

Bolaget har beslutat att emittera 229 913 teckningsoptioner, utan kostnad, till Gemstone Capital (”Gemstone”).  Varje teckningsoption ger 1 aktie till ett lösenpris av 7,50 SEK. Teckningsoptionerna beräknas bli registrerade hos Bolagsverket under vecka 11, 2022 och kan inlösas från och med 2022-04-06 till och med 2026-10-06. Dagens aktiekurs om 2,00 kronor motsvarar ca 27 procent av teckningskursen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna erhåller Sound Dimension 1,7 miljoner kronor och 229 913 aktier tillkommer, vilket skulle innebära en utspädning om 2,75 procent av antalet aktier och röster i bolaget (beräknat på fullt utspädd basis utifrån befintligt antal aktier och aktier som kan tillkomma inom ramen för bolagets teckningsoption TO 1)

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ingått överenskommelse med Gemstone Capital A/S om utgivande av teckningsoptioner på dessa villkor som kompensation för arbete och engagemang med bolagets marknadskommunikation, bl.a. rörande kommande teckning av bolagets utgivna optioner TO 1. Bolaget anser att det är strategiskt viktigt att knyta till sig Gemstone Capital A/S som aktieägare i bolaget. Teckningskursen är framförhandlad på armlängds avstånd med Gemstone.

VD Thomas Bergdahl kommenterar:

“Vi är väl medvetna om att våra aktieägare inte har haft så mycket att fira sedan vår notering förra året. Tillsammans med vår finansiella rådgivare Gemstone Capital hoppas vi nu kunna ändra på detta, dels genom dagens avtal och dels genom den planerade lanseringen av vår nya teknologi. Jag ser fram emot en nystart och är mycket nöjd med den tilltro som Gemstone Capital visar oss i och med dagens avtal”.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD
e-mail: tb@sounddimension.se
phone: +46 76-601 05 31
https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi (kort för Artificial Inteligence Fidelity)-teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.