Inför den kommande noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market upptog Bolaget ett sk brygglån inklusive premie om ca 1,7 MSEK. Bolaget presenterade i sitt noteringsmemorandum att styrelsen beslutat att dessa lån inklusive premie skulle kvittas i samband med genomförandet av noteringsemissionen. En sådan kvittningsemission har nu genomförts.

VD Thomas Bergdahl kommenterar:

“Jag vill ta tillfället i akt och tacka långivarna för deras förtroende och finansieringsstöd under hela noteringsprocessen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD
e-mail: tb@sounddimension.se
phone: +46 76-601 05 31
https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi (kort för Artificial Inteligence Fidelity)-teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.