Sound Dimension offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1

Sound Dimension offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 1

Totalt hade Bolaget emitterat 3 080 158 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 september 2022 till och med den 5 oktober 2022. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till 1,30 SEK och lösenpriset fastställdes till 0,91 SEK. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 6 oktober till och med den 17 oktober 2022.

Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 73 procent, innebärande att 2 253 220 teckningsoptioner nyttjades för teckning av 2 253 220 aktier. Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering av aktierna hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor, dvs omkring den 1 november 2022.

Bolaget tillförs genom nyttjande av teckningsoptionerna cirka 2 050 430 SEK före emissionskostnader som uppgår till 215 000 SEK. Det totala antalet aktier i Sound Dimension ökar med 2 253 220, från 5 280 328 aktier till 7 533 548. Aktiekapitalet i Sound Dimension ökar med 450 644,00 SEK, från 1 056 065,60 SEK till 1 506 709,60 SEK.

”I rådande finansiella läget känns det glädjande att vi nådde en nyttjandegrad på 73%. De medel vi får in kommer att användas i det fortsatta kommersialiseringsarbetet. Vi fortsätter nu arbetet att utveckla bolaget och säkerställa en långsiktig finansiering av bolagets verksamhet”, säger Sound Dimensions styrelseordförande Ulf Lindstén.

 

Denna information är sådan information som Sound DimensionAB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022.

 

 

För ytterligare information, kontakta 

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

 

Om Sound Dimension: 

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).