Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2021 med modifierad revisionsberättelse

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2021 med modifierad revisionsberättelse

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkning och balansräkning och disponerar resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 

Revisorns anmärkningar:
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift

 

Vi vill fästa uppmärksamhet på den information som lämnas i förvaltningsberättelsen och i not 2 i vilka framgår att bolagets utveckling har krävt tillskott av kapital genom emissioner och lån under det gångna räkenskapsåret och att det krävs ytterligare kapitalanskaffningar, under hösten 2022 i form av, t ex, krediter eller emissioner, för att dels realisera värdet av bolagets teknik, dels nå de volymer och marknader som eftersträvas. Som framgår av bolagets balansräkning uppgår immateriella tillgångar till väsentliga belopp, för vilka värdet är beroende av säkerställd finansiering. Dessa förhållanden tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

 

Styrelsen för Sound Dimension utvärderar kontinuerligt företrädesemissioner och riktade emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Under hösten kommer även bolagets teckningsoption TO1 gå till lösen och vilket förväntas medföra ett kapitaltillskott.  

 

”2021 har varit ett utmanande år men vi följer den plan vi har lagt. Efter den intensiva processen med att notera bolaget under hösten 2021 har vi fortsatt arbetet med vår AiFi-app, som utgör ryggraden i vårt erbjudande. Appen kan aktivera ljudenheter, som exempelvis mobiltelefoner och surfplattor, så att de tillsammans blir optimerade högtalare som styrs från en av enheterna. AiFi-teknologin skapar ett hittills oöverträffat ljud i kvalitet och nyanser. Vi talar om det som ”Hearing is believing, säger Sound Dimensions vd Thomas Bergdahl.

 

Det långsiktiga målet för Sound Dimension är AiFi-Inside, det vill säga att teknologin integreras direkt på de chip som används av tillverkarna av olika ljudenheter. Sound Dimension får därmed förutsättningar för en hållbar och stark licensaffär på en stor tillväxtmarknad. AiFi-appen testas just nu i betaversion och en bredare lansering är planerad till slutet av året.

 

Läs mer om Sound Dimension och dess verksamhet i årsredovisningen för 2021. Den finns nu tillgänglig på www.soundimension.se.

 

För mer information, kontakta:

 

Thomas Bergdahl, VD

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som

kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar

sin AiFi (Artificial Intelligence Fidelity) -teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.