Sound Dimensions noteringsemission övertecknad

Sound Dimensions noteringsemission övertecknad

VD Thomas Bergdahl kommenterar:

”Vi är mycket glada och nöjda med det starka stöd som både befintliga och nya aktieägare visat oss genom fullteckning i vår IPO. Nu ser vi fram emot att fortsätta bygga vår verksamhet och framför allt ta med våra aktieägare på en spännande resa under de kommande åren. Tack!”

Teckning och tilldelning

Erbjudandet om 15 MSEK tecknades till cirka 15,1 MSEK, inklusive teckningsåtaganden om ca 7,5 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 101%. Detta innebar också att Bolaget tyvärr fick tacka nej till ett antal investerare som kom in efter deadline.

Bolaget tillförs genom emissionen ca 370 nya aktieägare och en emissionslikvid om sammanlagt 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,2 MSEK. Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i memorandumet som offentliggjordes den 30 augusti 2021.

Aktier och aktiekapital

Efter noteringsemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 010 273 kronor fördelat på 5 051 365 aktier.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade Sound Dimension erhållit teckningsåtaganden från nya investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 7,5 MSEK, vilket motsvarade 50 % av Erbjudandet.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 16 september 2021
  • Likviddag omkring den 21 september 2021
  • Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market är den 6 oktober 2021

 

Rådgivare

Gemstone Capital A/S är finansiell rådgivare till Sound Dimension. Amudova AB är Bolagets noteringsrådgivare och Skill Advokater är Bolagets legala rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkomission AB är emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD
e-mail: tb@sounddimension.se
phone: +46 76-601 05 31
https://sounddimension.se

Denna information är sådan information som Sound Dimension AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021.

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi (kort för Artificial Inteligence Fidelity)-teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.