Sound Dimensions styrelse och ledning tecknar nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner

Sound Dimensions styrelse och ledning tecknar nya aktier genom nyttjande av teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje ägd teckningsoption, teckna en ny aktie i Sound Dimension för 0,91 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner som har nyttjats av medlemmar i styrelse och ledning uppgår till 164 453, motsvarande en teckning av 164 453 aktier till ett värde om cirka 149,6 KSEK.

”Ledande branschaktörer, såväl högtalartillverkare som leverantörer av streamingtjänster, har redan visat ett starkt intresse för Sound Dimensions teknik. Bolaget har nu ökat tempot, både vad gäller den tekniska utvecklingen och i den pågående kommersialiseringsprocessen för bolagets produkter AiFi Inside och AiFi Streaming. Vi räknar nu med att Sound Dimension ska nå break even till slutet av 2023”, säger Sound Dimensions styrelseordförande Ulf Lindstén.

Teckningsoptionerna har nyttjats enligt följande:

        Styrelseordföranden i Sound Dimension, Ulf Lindstén, har nyttjat sitt fulla innehav om 50 000 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 45,5 KSEK.

        Styrelseledamoten i Sound Dimension, Maria Mörner, har nyttjat sitt fulla innehav om 8 333 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 7,5 KSEK.

        Vd Thomas Bergdahl, har nyttjat sitt fulla innehav, som därmed omfattar totalt 106 120 teckningsoptioner, motsvarande en teckning om cirka 96,6 KSEK.

 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Sound Dimensions hemsida: https://sounddimension.se/wp-content/uploads/2022/10/Fullstandiga_villkor_for_teckningsoptioner_v2.pdf

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Om Sound Dimension: 

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).