Sound Dimension förtydligar: Aktier tecknade genom utnyttjande av teckningsoption TO1 kommer att ha företrädesrätt i den kommande vederlagsfria företrädesemissionen av teckningsoptioner TO2

Sound Dimension förtydligar: Aktier tecknade genom utnyttjande av teckningsoption TO1 kommer att ha företrädesrätt i den kommande vederlagsfria företrädesemissionen av teckningsoptioner TO2

Den 10 oktober meddelade Sound Dimension AB (”Sound Dimension eller Bolaget”) att styrelsen föreslår en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner av serie 2022/2023 TO2 (”TO2”) (”Erbjudandet”) i syfte att säkerställa framtida finansiering, https://sounddimension.se/pr/styrelsen-i-sound-dimension-foreslar-en-vederlagsfri-foretradesemission-av-teckningsoptioner-i-syfte-att-sakerstalla-framtida-finansiering/. Beslutet är vidare föremål för godkännande vid en kommande extra bolagsstämma, till vilken en kallelse kommer att gå ut så snart som möjligt.

Efter att pressmeddelandet publicerats har många frågor inkommit gällande vem som kommer att ha rätt att få ta del av Erbjudandet. Bolaget vill med detta pressmeddelande förtydliga följande:

  • Erbjudandet riktar sig till de som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen för företrädesemissionen.
  • Avstämningsdagen för företrädesemissionen kommer infalla så att samtliga aktier som tecknas genom inlösen av teckningsoption TO1 kommer vara registrerade på avstämningsdagen.
  • Aktieägare som önskar delta i den kommande vederlagsfria företrädesemissionen av TO2 skall teckna sig enligt instruktioner från Bolaget.
  • Bolaget kommer ansöka om upptagande av handel av TO2 på Spotlight Stock Market.
  • Sista dagen för handel med TO1 är idag, onsdagen den 12 oktober 2022.
  • Sista dagen för att teckna aktier genom utnyttjande av TO1 är måndagen den 17 oktober 2022.

De slutgiltiga villkoren för teckningsoption TO2 kommer att presenteras i kommande kallelse till extra bolagsstämma. Vidare kommer bolaget offentliggöra ett memorandum i samband med den vederlagsfria företrädesemissionen av teckningsoption TO2.

 

Villkor för teckningsoption TO2 i korthet:

För varje innehavd teckningsoption TO2 äger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Sound Dimension till en teckningskurs om 1,25 kr per aktie. Teckningsperioden infaller under januari 2023.

 

För ytterligare information, kontakta

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Om Sound Dimension: 

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).