Sound Dimensions styrelse har fattat beslut om riktad emission för konvertering av Bolagets brygglån

Sound Dimensions styrelse har fattat beslut om riktad emission för konvertering av Bolagets brygglån

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, fattat beslut om en riktad emission om 2 894 507 aktier till brygglånegivarna för kvittning av återstående brygglåneåtagande om cirka 1 480 kSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som vid konverteringen av TO 2. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 14.

 

Sound Dimension fattade i december 2022 beslut om att uppta brygglån om maximalt 2,0 MSEK för att säkra den pågående kommersialiseringsprocessen av bolagets AiFi-teknologi. Totalt upptogs lån uppgående till cirka 1,6 MSEK före transaktionskostnader från ett antal investerare, som också är befintliga aktieägare i Bolaget. Villkoren i låneavtalen uppställer en konverteringsskyldighet för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med aktier i Bolaget. 

Lånen har löpt med en premie om tjugo procent och långivarna har åtagit sig att konvertera hela beloppet (lån plus premie) till aktier i Bolaget i samband med inlösenperioden för Teckningsoptionen eller genom kvittning i en riktad emission till samma villkor som vid konverteringen av TO 2 till aktier.

Den 25 mars 2023 meddelade Sound Dimension utfallet av TO2 konverteringen (Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner TO 2 | Sound Dimension) och angav att motsvarande cirka 440 kSEK tillförs genom kvittning av brygglån.

Sound Dimensions styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, fattat beslut om en riktad emission om 2 894 507 aktier till brygglånegivarna för kvittning av återstående brygglånsåtagande om cirka 1 480 kSEK. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår efter den riktade emissionen till 14 223 566 och aktiekapitalet uppgår till 2 844 713 SEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som vid konverteringen av TO 2, vilket innebär att teckningskursen för aktierna ska vara 0,51 kr per aktie vilket motsvarar 70 procent av aktiens volymviktade genomsnittskurs under tio handelsdagar före 9 mars 2023. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 14.

Den riktade emissionen medför en utspädning om 20,3 procent i förhållande till antalet aktier i bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Bolagets ansträngda finansiella situation som gjorde att man vid upptagandet av brygglånet ingått överenskommelse med långivarna om kvittning av sina fordringar mot aktier i Bolaget till samma villkor som i konverteringen för TO 2. Bolagets styrelse har gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga med hänsyn tagen till Bolagets utvecklingsstadium och finansiella situation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, vd

e-post: tb@sounddimension.se

tel 076-601 05 31

https://sounddimension.se

 

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).