Groups: <span>Årsredovisning</span>

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2021 med modifierad revisionsberättelse

Sound Dimension AB, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, publicerar idag sin första årsredovisning som noterat på Spotlight Stock Market.   Sound Dimension är, som framgick i bolagets memorandum vid börsintroduktionen hösten 2021, ett utvecklingsbolag med en flerårig plan för att utveckla och etablera AiFi som en standard för ljudteknologi. Bolaget kommer enligt denna plan behöva kapitaltillskott innan rörelsen är självfinansierande. Sound Dimensions revisor EY har därmed avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.