Sound Dimension AB:s rapport för tredje kvartalet 2021

Sound Dimension AB:s rapport för tredje kvartalet 2021

Finansiell information

  • Nettoomsättningen uppgick till 200 593 kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 794 180 kronor
  • Resultat efter skatt uppgick till -5 342 202 kronor

Väsentliga händelser under perioden

  • Sound Dimension AB genomförde, parallellt med den nyss avslutade och övertecknade noteringsemissionen, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna.
  • Bolaget presenterade en fungerande prototyp för sin kommande AiFi-app
  • Ulf Lindstén utsågs till ny styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 6 oktober inleddes handeln med bolagets aktie på Spotlight Stock Market.

VD kommenterar:

Noteringen avklarad, apputvecklingen fortsätter

Det tredje kvartalet 2021 har varit ett intensivt kvartal på flera sätt – och också ett kvartal där Sound Dimension kunde ta flera steg på den nya väg som vi valt för bolagets framtid. Rent praktiskt har det handlat om att arbeta på flera fronter. Vi har dels fortsatt att utveckla vår unika AiFi-teknologi för framtiden, dels utvecklat och anpassat Sound Dimension som bolag för att vi, på alla sätt, ska uppfylla de krav som ställs på oss genom vår notering på Spotlight Stock Market. 

Det finns mycket kvar att göra, men Sound Dimension har en unik position. Vi är kända i branschen och har under flera år förfinat vår teknologi. Nu har vi, med utgångspunkt i många års erfarenhet, tagit fram en tydlig strategi för hur vi ska kommersialisera den. Vi har redan mött de flesta av våra potentiella kunder, nu handlar det om att bygga vidare på de relationerna.

Thomas Bergdahl
Vd Sound Dimension

En fullständig rapport finns att hämta på www.sounddimension.se

För ytterligare information, kontakta 
Thomas Bergdahl, VD
e-post: tb@sounddimension.se
tel 076-601 05 31
https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension:
Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi (Artificial Intelligence Fidelity) -teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.