Sound Dimension har genomfört tidigare aviserad kvittningsemission

Sound Dimension har genomfört tidigare aviserad kvittningsemission

Sound Dimension AB (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har genomfört, parallellt med nyss avslutad noteringsemission, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Totalt kvittas lån inklusive premie om dryga 1,7 MSEK mot 228 963 Units, till samma villkor som i noteringsemissionen. 

Inför den kommande noteringen av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market upptog Bolaget ett sk brygglån inklusive premie om ca 1,7 MSEK. Bolaget presenterade i sitt noteringsmemorandum att styrelsen beslutat att dessa lån inklusive premie skulle kvittas i samband med genomförandet av noteringsemissionen. En sådan kvittningsemission har nu genomförts.

VD Thomas Bergdahl kommenterar:

“Jag vill ta tillfället i akt och tacka långivarna för deras förtroende och finansieringsstöd under hela noteringsprocessen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Bergdahl, VD
e-mail: tb@sounddimension.se
phone: +46 76-601 05 31
https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension:

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi (kort för Artificial Inteligence Fidelity)-teknologi. Målsättningen är att göra det möjligt att ansluta högtalare – oavsett modell, märke, ålder, till en enhetlig ljudupplevelse, styrd av en app och optimerad av AI. Den ultimata målsättningen är att upprätta en ny de facto-standard för ljud. Bolaget grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad, Sverige.