Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 23 februari 2024, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Korrigering: Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Regulatorisk

MAR-etikett felaktigt infogad i tidigare offentliggjort pressmeddelande.

Läs mer

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Regulatorisk

  Finansiell information fjärde kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 509 548 kronor (223 383) Rörelseresultatet uppgick till -1 663 917 kronor (-2 648 274)   Finansiell information helåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 812 524 kronor (280 688) Rörelseresultatet uppgick till -8 721 007 kronor (-10 445 598)   Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023 …

Läs mer

Strömning av musik – en mångmiljardmarknad med liknande erbjudande

Icke-regulatorisk

Marknaden för strömmad musik omsatte över 25 miljarder US-dollar 2023 och är i stadig tillväxt. Det är hård konkurrens mellan streamingbolagen, i en värld där deras appar erbjuder ganska likvärdiga tjänster. Sound Dimensions vd Rickard Riblom beskriver nedan hur det öppnar för affärsmöjligheter.

Läs mer

Prenumerera på våra utskick