Author: <span>Jimmy Wulff</span>

PROGRESS UPDATE

Progress update: Sound Dimension has successfully established a working prototype for its upcoming app that will be able to make several smartphones, tablets, etc. work together in creating an AI optimized sound experience, using the AiFi® technology (Artificial Intelligence Fidelity). As part of its IPO Memorandum and related material, Sound …

VERKSAMHETSUPPDATERING

Sound Dimension har tagit fram en fungerande prototyp för sin kommande app som möjliggör att flera smartphones, surfplattor etc. kan arbeta tillsammans för att skapa en AI-optimerad ljudupplevelse med hjälp av AiFi®-teknik (Artificiell Intelligence Fidelity). I bolagets noteringsmemorandum och relaterat material har Sound Dimension tidigare meddelat att man genomför en …

PRESS RELEASE – NEWS FROM THE COMPANY

Sound Dimension announces its upcoming investor events that will take place during the remaining part of the subscription period (until Monday, September 13, incl). Tuesday, 7 September at 20:30-20:55 (evening): Aktiespararna (in Swedish) Sound Dimension will participate in the “Aktiedagen Stockholm” (digital). Access the transmission here: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-7- september-2021-digitalt-evenemangAfter the event, …

PRESSMEDDELANDE – NYHETER FRÅN BOLAGET

Sound Dimension meddelar sina kommande investerarevent som kommer att äga rum under den återstående delen av teckningssperioden (fram till måndag den 13:e september, inkl.). Tisdag, 7:e september kl. 20:30-20:55 (kväll): Aktiespararna (på Svenska)Sound Dimension kommer att delta i ” Aktiedagen Stockholm” (digitalt).Få tillgång till sändningen här: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-7- september-2021-digitalt-evenemangEfter eventet kommer …

Sound Dimension AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVER YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Sound Dimension AB (“Sound …