Category: <span>Icke-regulatorisk</span>

VERKSAMHETSUPPDATERING

Sound Dimension har tagit fram en fungerande prototyp för sin kommande app som möjliggör att flera smartphones, surfplattor etc. kan arbeta tillsammans för att skapa en AI-optimerad ljudupplevelse med hjälp av AiFi®-teknik (Artificiell Intelligence Fidelity). I bolagets noteringsmemorandum och relaterat material har Sound Dimension tidigare meddelat att man genomför en …

PROGRESS UPDATE

Progress update: Sound Dimension has successfully established a working prototype for its upcoming app that will be able to make several smartphones, tablets, etc. work together in creating an AI optimized sound experience, using the AiFi® technology (Artificial Intelligence Fidelity). As part of its IPO Memorandum and related material, Sound …

PRESS RELEASE – NEWS FROM THE COMPANY

Sound Dimension announces its upcoming investor events that will take place during the remaining part of the subscription period (until Monday, September 13, incl). Tuesday, 7 September at 20:30-20:55 (evening): Aktiespararna (in Swedish) Sound Dimension will participate in the “Aktiedagen Stockholm” (digital). Access the transmission here: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-7- september-2021-digitalt-evenemangAfter the event, …

PRESSMEDDELANDE – NYHETER FRÅN BOLAGET

Sound Dimension meddelar sina kommande investerarevent som kommer att äga rum under den återstående delen av teckningssperioden (fram till måndag den 13:e september, inkl.). Tisdag, 7:e september kl. 20:30-20:55 (kväll): Aktiespararna (på Svenska)Sound Dimension kommer att delta i ” Aktiedagen Stockholm” (digitalt).Få tillgång till sändningen här: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-7- september-2021-digitalt-evenemangEfter eventet kommer …