Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Sound Dimension lanserar AiFi Streaming och förädlad strategi

Regulatorisk

Med tjänsten Aifi Streaming siktar Bolaget på att licensiera teknologin till de stora aktörerna inom streaming av musik. Samtidigt skapar den snabba teknikutvecklingen möjligheter för Bolaget att uppgradera existerande Bluetooth högtalare med AiFi-teknologin. Därför har Bolaget valt att öka utvecklingstakten på AiFi Inside, som därmed förväntas lanseras redan under 2023, sex månader tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

Läs mer

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Regulatorisk

Martin Sjöstrand  har idag på egen begäran begärt utträde ur SoundDimensions styrelse på grund av sammantaget för hög arbetsbelastning.   Bolaget vill tacka Martin för hans stora insatser i styrelsearbetet under många år.   För ytterligare information, kontakta: Thomas Bergdahl, VD, Sound Dimensions AB e-post: tb@sounddimension.se telefon: +46 54 183 910, …

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 13 maj 2022, hölls årsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké första kvartalet  2022

Regulatorisk

Perioden 1 januari – 31 mars

Läs mer

Prenumerera på våra utskick