Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Sound Dimension AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023, perioden 1 juli – 30 september

Regulatorisk

Finansiell information för tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 264 952 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till  -1 775 425 kronor (-2 975 792) Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den …

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sound Dimension AB

Regulatorisk

Idag, den 20 november 2023, hölls extra bolagsstämma i Sound Dimension AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Läs mer

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5

Regulatorisk

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 3 och TO 5 (“TO 3”, ”TO 5”). Den 7 november avslutades nyttjandeperioden för feckningsoptionerna, totalt nyttjades 927 718 optioner, vilket motsvarar cirka 2,6% av det totala antalet TO 3 och TO 5, vilket tillför bolaget …

Läs mer

Sista dagen i teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 3 & TO 5

Regulatorisk

Sound Dimension AB meddelar att sista dag att teckna sig för teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5 är idag.

Läs mer

Prenumerera på våra utskick