Sound Dimension

Press releases (in Swedish)

Pressreleaser

Styrelsen för Sound Dimension har fattat beslut om att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Regulatorisk

Styrelsen för Sound Dimension AB (publ) (”Sound Dimension eller Bolaget”) har beslutat att i närtid genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Då fullständiga villkor ännu ej är beslutade kommer styrelsen inom kort presentera samtliga villkor närmare genom sedvanlig informationsgivning. Inför den kommande emissionen har Bolaget inhämtat bindande teckningsåtaganden samt garantier uppgående till totalt 2,3 MSEK.

Läs mer

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2022 med modifierad revisionsberättelse

Regulatorisk

Sound Dimension AB, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, publicerar idag sin årsredovisning.

Läs mer

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, perioden 1 januari – 31 mars

Regulatorisk

Finansiell information första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 18 085 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till -2 801 113 kronor (-2 975 792)   Väsentliga händelser under första kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, beslut om en riktad emission om 2 894 507 …

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOUND DIMENSION AB

Regulatorisk

Aktieägarna i Sound Dimension AB, 556940-9708, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 juni 2023 kl. 10.00 på Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A i Karlstad.

Läs mer

Prenumerera på våra utskick