Groups: <span>Pressrelease</span>

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

  Finansiell information fjärde kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 509 548 kronor (223 383) Rörelseresultatet uppgick till -1 663 917 kronor (-2 648 274)   Finansiell information helåret 2023 Nettoomsättningen uppgick till 812 524 kronor (280 688) Rörelseresultatet uppgick till -8 721 007 kronor (-10 445 598)   Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023 …

Sound Dimension meddelar utfall av teckningsoptioner av serie TO 3 och TO 5

Sound Dimension AB (“Sound Dimension” eller “Bolaget”) meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO 3 och TO 5 (“TO 3”, ”TO 5”). Den 7 november avslutades nyttjandeperioden för feckningsoptionerna, totalt nyttjades 927 718 optioner, vilket motsvarar cirka 2,6% av det totala antalet TO 3 och TO 5, vilket tillför bolaget …