Category: <span>Delårsrapport</span>

Sound Dimension AB:s delårsrapport för tredje kvartalet 2023, perioden 1 juli – 30 september

Finansiell information för tredje kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 264 952 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till  -1 775 425 kronor (-2 975 792) Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra Sound Dimensions styrelse fattade, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den …

Sound Dimension AB:s delårsrapport för andra kvartalet 2023, perioden 1 april – 30 juni

Finansiell information andra kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 19 939 kronor (35 588) Rörelseresultatet uppgick till -2 474 815 kronor (-2 510 114) Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023 Vid årsstämman den 28 juni nyvaldes Örjan Frid som ledamot, tillika styrelseordförande. Björn Walther omvaldes som ledamot, medan Helena Rimfjäll Wiktelius, Claes Kalborg …

Sound Dimension AB:s delårsrapport för första kvartalet 2023, perioden 1 januari – 31 mars

Finansiell information första kvartalet 2023 Nettoomsättningen uppgick till 18 085 kronor (8 854) Rörelseresultatet uppgick till -2 801 113 kronor (-2 975 792)   Väsentliga händelser under första kvartalet 2023 Sound Dimensions styrelse fattar, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 24 januari 2023, beslut om en riktad emission om 2 894 507 …

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022, samt perioden 1 januari – 31 december 2022

Finansiell information för fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 223 383 kronor  Rörelseresultatet uppgick till -2 648 274 kronor   Finansiell information för helåret 2022 Nettoomsättningen uppgick till 280 688 kronor (2021: 214 217) Rörelseresultatet uppgick till -10 445 598 kronor (2021: -6 854 850)   Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2022 Det första kommersiella …

Sound Dimension AB:s rapport för tredje kvartalet 2021

Finansiell information Nettoomsättningen uppgick till 200 593 kronor Rörelseresultatet uppgick till -4 794 180 kronor Resultat efter skatt uppgick till -5 342 202 kronor   Väsentliga händelser under perioden Sound Dimension AB genomförde, parallellt med den nyss avslutade och övertecknade noteringsemissionen, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Bolaget presenterade en fungerande prototyp för sin kommande AiFi-app Ulf …