Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension lanserar AiFi Streaming och förädlad strategi

Med tjänsten Aifi Streaming siktar Bolaget på att licensiera teknologin till de stora aktörerna inom streaming av musik. Samtidigt skapar den snabba teknikutvecklingen möjligheter för Bolaget att uppgradera existerande Bluetooth högtalare med AiFi-teknologin. Därför har Bolaget valt att öka utvecklingstakten på AiFi Inside, som därmed förväntas lanseras redan under 2023, sex månader tidigare än vad som tidigare kommunicerats.

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Martin Sjöstrand  har idag på egen begäran begärt utträde ur SoundDimensions styrelse på grund av sammantaget för hög arbetsbelastning.   Bolaget vill tacka Martin för hans stora insatser i styrelsearbetet under många år.   För ytterligare information, kontakta: Thomas Bergdahl, VD, Sound Dimensions AB e-post: tb@sounddimension.se telefon: +46 54 183 910, …

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2021 med modifierad revisionsberättelse

Sound Dimension AB, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, publicerar idag sin första årsredovisning som noterat på Spotlight Stock Market.   Sound Dimension är, som framgick i bolagets memorandum vid börsintroduktionen hösten 2021, ett utvecklingsbolag med en flerårig plan för att utveckla och etablera AiFi som en standard för ljudteknologi. Bolaget kommer enligt denna plan behöva kapitaltillskott innan rörelsen är självfinansierande. Sound Dimensions revisor EY har därmed avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.