Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension meddelar sista dag för handel i BTU och samt första dag för handel i TO 2

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE   Sound …

Sound Dimension AB:s företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner (TO2) övertecknad till 1 374 procent

OBS: EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.   …

Sound Dimension AB:s bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2022, samt perioden 1 januari – 31 december 2022

Finansiell information för fjärde kvartalet 2022 Nettoomsättningen uppgick till 223 383 kronor  Rörelseresultatet uppgick till -2 648 274 kronor   Finansiell information för helåret 2022 Nettoomsättningen uppgick till 280 688 kronor (2021: 214 217) Rörelseresultatet uppgick till -10 445 598 kronor (2021: -6 854 850)   Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2022 Det första kommersiella …

Hearing is believing – Sista dag för teckning av units i Sound Dimensions pågående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE   Torsdag, …

Hearing is believing – Idag inleds teckningstiden i Sound Dimensions företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE Idag, den …

Hearing is believing – Sista dag för handel i Sound Dimensions aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är idag, 27 januari 2023

Idag, 27 januari, är sista dag för handel i Sound Dimensions aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter. Första dag för handel i Sound Dimensions aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 januari 2023. Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 31 januari 2023.   …

Hearing is believing – Sound Dimension offentliggör informationsmemorandum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.