Archives: <span>Cision Posts</span>

Rättelse: Sound Dimension upptar brygglån om 1,5 MSEK och föreslår justerade villkor för TO 2

Rättelsen avser datum i föreslagna villkor för TO 2. Sound Dimension AB (publ) (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att uppta brygglån om maximalt 2,0 MSEK för att säkra den pågående kommersialiseringsprocessen av bolagets AiFi-teknologi. I dagsläget har lån uppgående till 1,5 MSEK före transaktionskostnader upptagits från 6 investerare, som alla är befintliga aktieägare i Bolaget. Villkoren i låneavtalen uppställer en konverteringsskyldighet för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med aktier i Bolaget inom ramen för den kommande vederlagsfria teckningsoptionen TO 2 (“Teckningsoptionen” eller “TO 2”). I samband med upptagandet av bryggfinansieringen har styrelsen vidare beslutat att föreslå justerade villkor för Teckningsoptionen. Beslut om emission av Teckningsoptionen förväntas fattas på Bolagets extra bolagsstämma under januari 2023, som Bolaget avser att kalla till inom kort.

Sound Dimension upptar brygglån om 1,5 MSEK och föreslår justerade villkor för TO 2

Sound Dimension AB (publ) (”Sound Dimension” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att uppta brygglån om maximalt 2,0 MSEK för att säkra den pågående kommersialiseringsprocessen av bolagets AiFi-teknologi. I dagsläget har lån uppgående till 1,5 MSEK före transaktionskostnader upptagits från 6 investerare, som alla är befintliga aktieägare i Bolaget. Villkoren i låneavtalen uppställer en konverteringsskyldighet för långivarna varigenom återbetalning ska kunna ske med aktier i Bolaget inom ramen för den kommande vederlagsfria teckningsoptionen TO 2 (“Teckningsoptionen” eller “TO 2”). I samband med upptagandet av bryggfinansieringen har styrelsen vidare beslutat att föreslå justerade villkor för Teckningsoptionen. Beslut om emission av Teckningsoptionen förväntas fattas på Bolagets extra bolagsstämma under januari 2023, som Bolaget avser att kalla till inom kort.

Hearing is believing – Sound Dimension offentliggör det första kommersiella licensieringsavtalet för sin teknik i Bluetooth-högtalare

Sound Dimension tillkännager nu sitt första kontrakt där bolagets AiFi Sound Technology-teknik finns integrerad i en Bluetooth-högtalare från ett ledande varumärke. Kontraktet är tecknat med Sound Dimensions partner Anker Innovations, och avser en ny Bluetooth-högtalare för konsumentmarknaden, planerad att lanseras 2023. ”Projektet är vårt fjärde tillsammans med Anker Innovations, och …

Sound Dimensions partnerskap med Anker Innovations accelererar

Sound Dimension har nu, genom partnerskapet med Anker Innovations, nått en viktig milstolpe, med en total licensutlösande försäljning till slutanvändare på 25 000 enheter hittills, varav en betydande ökning har skett under de senaste två kvartalen. Dessa består av projektorer från Anker Innovations med Sounds Dimensions ljudteknik. Detta anses betydelsefullt …

Sound Dimension förtydligar: Aktier tecknade genom utnyttjande av teckningsoption TO1 kommer att ha företrädesrätt i den kommande vederlagsfria företrädesemissionen av teckningsoptioner TO2

Den 10 oktober meddelade Sound Dimension AB (”Sound Dimension eller Bolaget”) att styrelsen föreslår en vederlagsfri företrädesemission av teckningsoptioner av serie 2022/2023 TO2 (”TO2”) (”Erbjudandet”) i syfte att säkerställa framtida finansiering, https://sounddimension.se/pr/styrelsen-i-sound-dimension-foreslar-en-vederlagsfri-foretradesemission-av-teckningsoptioner-i-syfte-att-sakerstalla-framtida-finansiering/. Beslutet är vidare föremål för godkännande vid en kommande extra bolagsstämma, till vilken en kallelse kommer att gå …