Archives: <span>Cision Posts</span>

Sound Dimension publicerar årsredovisning för 2021 med modifierad revisionsberättelse

Sound Dimension AB, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, publicerar idag sin första årsredovisning som noterat på Spotlight Stock Market.   Sound Dimension är, som framgick i bolagets memorandum vid börsintroduktionen hösten 2021, ett utvecklingsbolag med en flerårig plan för att utveckla och etablera AiFi som en standard för ljudteknologi. Bolaget kommer enligt denna plan behöva kapitaltillskott innan rörelsen är självfinansierande. Sound Dimensions revisor EY har därmed avgivit en revisionsberättelse innehållande en upplysning om väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.

Sound Dimension beviljas patent i Sydkorea

Sound Dimension, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, har beviljats ett nytt patent i Sydkorea. Patentet skyddar det tekniska ramverket för hur olika ljudenheter kommunicerar och anpassar sig till varandra för att ge en optimerad ljudbild. Sound Dimension har sedan tidigare motsvarande patent godkänt i USA, Kina, Mexico, Taiwan och Japan.

Sound Dimension AB:s rapport för tredje kvartalet 2021

Finansiell information Nettoomsättningen uppgick till 200 593 kronor Rörelseresultatet uppgick till -4 794 180 kronor Resultat efter skatt uppgick till -5 342 202 kronor   Väsentliga händelser under perioden Sound Dimension AB genomförde, parallellt med den nyss avslutade och övertecknade noteringsemissionen, en kvittningsemission till brygglånefinansiärerna. Bolaget presenterade en fungerande prototyp för sin kommande AiFi-app Ulf …

Sound Dimension tecknar avtal med Knowit Experience för fortsatt utveckling av AiFi-app

Sound Dimension, som utvecklar patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik med artificiell intelligens, AI, har tecknat avtal med Knowit Experience AB i Malmö för den fortsatta utvecklingen av bolagets AiFi-app. AiFi-appen gör det möjligt att aktivera mobiltelefoner, surfplattor och andra enheter, så att de tillsammans blir optimerade högtalare som kan styras från en av enheterna.